Sla navigatie over

De Clercq: “Versneld werk maken van herstel defecte snelheidscamera’s op Vlaams wegennet”

Vlaams Parlementslid De Clercq besloot minister Weyts te bevragen in de plenaire vergadering nadat in de afgelopen dagen in de pers bleek dat ongeveer één op vijf snelheidscamera’s langs de Vlaamse gewestwegen niet werkt. Meer nog, in enkele politiezones bleek zelfs geen enkele paal te hebben gewerkt in het voorbije jaar. 

Reële pakkans 
“Om de verkeersveiligheid op het Vlaamse wegennet te verbeteren is het belangrijk dat de camera’s functioneren én dat mensen weten dat ze functioneren. De pakkans moet immers reëel zijn. Ik roep dan ook op om versneld werk te maken van het herstel van de defecte camera’s. Daarbij moet bijzondere aandacht gaan naar zones waar weinig of geen camera’s functioneren en locaties die gevoelig zijn voor verkeersongevallen.”, aldus De Clercq. 

Minister Weyts stelde dat het aantal defecte camera’s in de voorbije jaren al terugliep en dat hij daar verder werk van plant te maken in de komende maanden. Tegen het eind van het jaar wil hij dat 84 procent van de flitspalen in Vlaanderen functioneert. Daarbij moet in elke provincie minimaal 80 procent van de camera’s werken. Bepaalde provincies bleken immers heel wat slechter te scoren dan andere. 

Preventie
Over het wegwerken van de regionale onevenwichtigheden toonde De Clercq zich alvast tevreden. Daarnaast riep hij tevens op om niet enkel aandacht te hebben voor sanctioneringsbeleid: “Het bestraffen van overtredingen is één zaak. Het is de taak van de overheid daartegen op te treden. Maar het zou echter nog veel beter zijn als er veel minder overtredingen zouden gebeuren. Daarvoor is preventie en sensibilisering eveneens belangrijk. Vlaanderen heeft daarvoor alle bevoegdheden in handen. Zo moet ook een sterkere verankering van verkeerseducatie in de lespakketten van ons onderwijs een prioriteit zijn.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder