Sla navigatie over

De Clercq vraagt snel maatregelen om toegenomen fileleed te counteren

Oorzaak van de toegenomen filezwaarte is de significante stijging van zogenaamde "hinderincidenten". In 2013 waren dat er bijna 7.000 meer dan in 2012. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Verkeerscentrum Vlaanderen.

De Clercq voelde de minsister daarom in het parlement aan de tand over zijn voornemens ter zake. Voor De Clercq is het duidelijk: “Enerzijds moeten we gaan naar minder incidenten en daarvoor heeft de minister zelf heel wat bevoegdheden in handen. Anderzijds moet de afhandeling van incidenten veel sneller kunnen verlopen. Voor good practices kan men steeds terecht bij onze Noorderburen, waar incident management hoog op de agenda staat.” 

De Clercq riep Weyts ook op om naar een doorgedreven overleg te gaan met het federale niveau inzake de aanpak van deze problematiek. “Wil men inderdaad naar een omvattende aanpak gaan dan is een goede samenwerking onontbeerlijk. Zowel inzake de handhaving van de verkeersregels als inzake de afwikkeling van verkeersincidenten is er immers ook een rol weggelegd voor het federale beleidsniveau.”

Minister Weyts onderschreef de noodzaak om naar minder incidenten te streven. En gaf specifiek aan stappen vooruit te willen zetten inzake incident management. “Een goede zaak, want daarmee gaat hij in op onze suggestie om hiervan een prioriteit te maken. Dat is een noodzaak want de 20 procent filestijging in 2013 is grotendeels te wijten aan de toename van hinderincidenten. Reden genoeg om deze problematiek in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken verder op te volgen”, besluit De Clercq.  

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder