Sla navigatie over

De Clercq vraagt spoedig overleg over wettelijk kader drones

Federaal minister Galant heeft een ontwerp-KB klaar waarover de gewesten hun advies moeten geven. “Het is tijd voor realisaties in dit dossier, de verschillende overheden moeten spoedig in overleg treden om een KB in uitvoering te brengen. Dat is in het belang van deze ambitieuze sector die al lang hier op wacht en een concurrentieel nadeel ondervindt ten opzichte van buurlanden”, stelt De Clercq.  

Vlaams mobiliteitsminister Weyts – die dus een adviesbevoegdheid heeft inzake dit KB van de federale regering – liet op vraag van De Clerlcq in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken weten dat hij na een eerste lezing ervan een aantal bedenkingen heeft. Volgens Weyts zijn er verschillen inzake bevoegdheidsinterpretatie en is het KB inhoudelijk eerder conservatief. Op basis daarvan is er momenteel vanuit Vlaanderen een advies aan de federale overheid in opmaak dat die bedenkingen bundelt.

Snel samen rond de tafel

De Clercq: “We hopen op een ambitieus KB dat de sector perspectief biedt en haar zal toelaten om zich verder te ontwikkelen in ons land. Dat de Vlaamse minister bepaalde zaken wil aankaarten is daarom op zich niet onbegrijpelijk. Maar het moet nu wel vooruitgaan. De sector wacht al op dit wettelijk kader van tijdens de regering Di Rupo. Daarom roep ik minister Weyts ook op om naast het laten formuleren van een formeel advies ook effectief om de tafel te zitten met minister Galant om daar versneld tot een vergelijk te komen. Het gaat hier om een sector vol pioniers die een concurrentieel nadeel ondervindt door achterblijvende wetgeving. We beschikken over symmetrische regeringen op federaal en Vlaams niveau, het moet dan ook mogelijk zijn om op relatief korte termijn in dit dossier te landen.”

Minister Weyts liet nog weten reeds een verzoek te hebben geformuleerd om samen te zitten met zijn federale collega om daar zijn bezorgdheden aan te kaarten. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder