Sla navigatie over

De Crom: “Werkdruk van politie aanpakken”

De politiebonden staken vandaag opnieuw omwille van het personeelstekort, de werkdruk en de hervorming van hun eindeloopbaan. Open Vld Kamerlid Sandrine De Crom: “We moeten de werkdruk aanpakken door extra aanwervingen en efficiëntere personeelsinzet.”

Vandaag staken drie van de vier politievakbonden. Ze protesteren opnieuw tegen het personeelstekort en de werkdruk, de hervorming van de ziektedagen en de verhoging van de pensioenleeftijd.

Sandrine De Crom: “Deze problemen bij de politie dateren niet van gisteren. Er zijn volgens de afgesproken norm 3.700 agenten te kort. De budgetten voor een duizendtal extra aanwervingen zijn nu wel voorzien in de begroting. Maar de aanwervingsprocedure en opleiding verloopt bijzonder traag. Het is duidelijk dat deze efficiënter moeten.”

Het liberale Kamerlid meent ook dat de werkdruk kan worden aangepakt door een efficiëntere inzet van de agenten. “Die worden nu overladen met verschillende taken die eigenlijk weinig met politiewerk te maken hebben. Daarom heeft deze regering werk gemaakt van een kerntakenplan. Dat moest de agenten ontlasten van kleinere taken en meer tijd geven voor hun écht politiewerk. Maar dit levert op het terrein te weinig resultaten op. Hier moeten we verder mee aan de slag.”

De Crom wil de hervormingen van het statuut van het politiepersoneel verder zetten. “Fictieve ziektedagen opsparen om ze vlak voor je pensioen op te nemen, een zeer vroege uittreding… Dat zijn zaken die overal worden hervormd, omdat iedereen wat langer aan de slag zal moeten, eventueel in een andere functie binnen de politie of elders die minder belastend is. Wij blijven achter dat principe staan.”

Bevoegd minister van Binnenlandse Zaken De Crem heeft vandaag de politievakbonden ontvangen voor overleg. In antwoord op vragen van De Crom gaf de minister te kennen dat hij tot een akkoord wil komen over het statuut. “Belangrijk is ook dat de minister overleg zal plegen om het geweld tegen mensen in uniform tegen te gaan”, besluit De Crom.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder