Sla navigatie over

De Croo: Meer netto voor wie werkt

Vlak voor de zomer zette de federale regering een belangrijke fiscale hervorming in de steigers. De hervorming omvat meer dan 7 miljard en moet onze economie sterker maken. Dat gebeurt met meer koopkracht voor wie werkt en minder lasten voor wie werk geeft.

Vicepremier Alexander De Croo die de fiscale regeling in de regering mee uitwerkte is tevreden: “Wie werkt zal netto meer overhouden en wie mensen tewerkstelt zal minder betalen. Een duidelijk signaal van een regering die focust op economische groei en vooruitgang.”

Meer netto voor wie werkt

Iedereen die werkt zal er door de verlaging van de personenbelasting op vooruit gaan. Onder impuls van Open Vld gebeurt dat onder meer met de schrapping van de belastingschijf van 30%. Het was al 15 jaar geleden dat er in ons land nog eens een belastingschijf in de personenbelasting werd geschrapt. Ook toen was dat op voorstel van Open Vld.

De schrapping van de belastingschijf van 30% komt bovenop de beslissing van de regering om de forfaitaire aftrek van de beroepskosten te verhogen. Hierdoor houden mensen die werken sinds begin dit jaar al netto meer over.

Aandacht voor gepensioneerden

Voor mensen met een laag- en middenloon komt er nog een extra inspanning zodat zij binnen vier jaar elke maand 100 euro netto meer hebben. “Honderd euro netto meer per maand komt op 1.200 euro per jaar. Dat is een extra maandloon. Zo maken we werken aantrekkelijker en vergroten we het verschil met niet-werken,” licht partijvoorzitter Gwendolyn Rutten toe. “Tegelijk denken we ook aan gepensioneerden en zorgbehoevenden: de regering besliste eerder al om de laagste uitkeringen tegen 2018 met 1,25 miljard euro te verhogen.”

Extra ruimte voor jobs

Ook de lasten voor wie mensen tewerkstelt dalen. Zo komt er extra ruimte voor nieuwe jobs, iets wat vooral de meest kwetsbare groepen in onze samenleving ten goede komt. In totaal worden de loonlasten tegen 2018 bijna 3 miljard euro vermindert. De verlaging van de loonlasten laat bedrijven toe om nieuwe mensen in dienst te nemen en bestaande jobs veilig te houden.

KMO’s zijn de slagader van de onze economie. Daarom komen er lastenverlagingen voor KMO’s, onder andere voor de eerste aanwervingen. Ook de industrie kan rekenen op lagere loonlasten, onder andere voor ploegen- en nachtarbeid. De werkgeversbijdragen die in ons land torenhoog zijn, zakken van 33% naar 25%. Maggie De Block zal als Minister van Sociale Zaken de uitwerking voor haar rekening nemen.

Besparen op de overheid

De fiscale hervorming bestaat niet enkel uit het verschuiven van belastingen om de nettolonen te verhogen en de brutokosten te verlagen. Ook de overheid bespaart verder op zichzelf. De reden is simpel: een overheid die beter werkt en minder uitgeeft, kan de belastingen verlagen.

 
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder