Sla navigatie over

De Croo steunt Nederlands voorstel voor internationaal fonds veilige abortus

Alexander De Croo: “Deze Amerikaanse beslissing van het Witte Huis heeft een rechtstreekse impact op het leven van miljoenen meisjes en vrouwen in ontwikkelingslanden. Informatie over gezinsplanning en de mogelijkheid van abortus zijn voor de ontwikkeling van meisjes en vrouwen van groot belang. Wanneer een meisje als tiener zwanger wordt, ontneemt dat haar kansen in haar verdere leven. Vaak moet ze stoppen met school terwijl naar school gaan precies zo belangrijk is. Geschoolde meisjes en vrouwen staan steviger in hun schoenen, kunnen beter eigen keuzes maken en hebben zelf gezondere en betere opgeleide kinderen. Maar ook het vrij beschikbaar zijn van contraceptiva is belangrijk en zorgt voor minder tienerzwangerschappen en lagere moedersterfte."
 
“Onderzoek toont aan dat het stopzetten van steun aan deze organisaties leidt tot minder toegang tot contraceptiva. Hierdoor verhoogt net het aantal abortussen. Bovendien vinden dergelijke ‘illegale’ abortussen vaak plaats onder onveilige omstandigheden. Het gevolg van deze maatregel is daarom dat heel wat tienermeisjes voor de rest van hun leven verminkt zullen worden of zelfs hun leven zullen verliezen.”
 
Tijdens het telefonisch contact met zijn Nederlandse collega Ploumen heeft minister De Croo zijn uitdrukkelijke steun toegezegd aan haar voorstel om werk te maken van een internationaal fonds voor veilige abortus. Met deze ondersteuning wil ons land ermee voor zorgen dat de organisaties die nu door de beslissing van het Witte Huis worden getroffen hun werk toch kunnen verderzetten.
 
“Deze ondersteuning ligt volledig in lijn met de prioriteiten van het Belgisch ontwikkelingsbeleid. Het versterken van de seksuele en reproductieve rechten van meisjes en vrouwen is voor België een belangrijk aandachtspunt. Zo draagt ons land bijvoorbeeld bij aan de strijd tegen tienerzwangerschappen in Mali en Niger. In Guinee werkt België samen met UNFPA, het bevolkingsfonds van de Verenigde Naties, om vrouwen beter toegang te geven tot informatie over gezinsplanning, gendergeweld te bestrijden en genitale verminking aan te pakken. België is met 7 miljoen euro per jaar een belangrijke donor van UNFPA,” besluit minister De Croo.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder