Sla navigatie over

De flexi-job: gemiddeld 3,5 uur en 160 euro extra per maand

Wat is de flexi-job en wie kan daarmee bijverdienen?
Iedereen met een 4/5de hoofdjob bij een andere werkgever: vb leraar, bediende, hoofdjob in een andere horecazaak kan onbeperkt bijverdienen in de horeca zonder RSZ-afhoudingen of belastingen voor de betrokken werknemer. Tegelijkertijd biedt de werknemer wel bijkomende sociale rechten op voor pensioen, werkloosheid, arbeidsongevallen,… Deze rechten komen bovenop rechten die de werknemer reeds geniet in de hoofdjob.

Hoeveel flexi-jobbers zijn er nu?

Bijna 20.000!

Waar werkt de flexi-jobber gemiddeld in zijn hoofdjob?

Uit deze cijfers blijkt de volgende top 6 van sectoren waarin de hoofdjob wordt uitgeoefend:

  1. Horeca: 37,4% (hoofdjob in horeca, flexi-job in horeca bij een andere werkgever)
  2. Handel: 9,8% (hoofdjob in handel, flexi-job in horeca)
  3. Uitzendsector: 9,5%
  4. Industrie: 9,0%
  5. Onderwijs: 6,6%
  6. Social profit: 6,0%
  7. Andere: 21,7

Hoe lang klust de flexi-jobber bij?

In het eerste kwartaal van dit jaar werd er gemiddeld 3,5 u/week per flexi-jobber. In het eerste kwartaal van dit jaar werd er gemiddeld 482 EUR per kwartaal bijverdiend of 11,4 EUR/uur, dus 20% meer dan het wettelijk minimum van 9,5 EUR/uur in de wet (9,69 EUR/uur sinds 01/06/2016)

Leeftijd?

Naar leeftijd zijn er 12% -25-jarigen, 55% 25-39-jarigen, 22% 40-49-jarigen, 12% 50-64-jarigen en 5 65-plussers.

TO DO: Ook mogelijk maken in slagerij, bakkerij, ...

In november zal onze staatssecretaris Philippe De Backer samen met de andere bevoegde ministers en de sociale partners een evaluatie doen van het horecaplan van de regering, zowel op het vlak van de cijfers als op het vlak van de wetgeving, en kijken waar er gericht bijgestuurd kan worden waar nodig en mogelijk. Wij zijn voorstander van een uitbreiding van de flexi-jobs naar andere (arbeidsintensieve) sectoren, zoals bakkers, slagers,…

Conclusie: meer vrijheid, werkt!

Flexi-jobs zijn een succes: we geven extra vrijheid: wie wil bijverdienen, laten we bijverdienen.  Zwarte jobs worden wit gemaakt zonder vaste jobs in de sector te verdringen, de flexi-jobbers hebben een beperkte bijverdienste van 3,5u gemiddeld/week aan een nettoloon van 11,4 EUR/uur en in alle leeftijdsklassen is er interesse in het stelsel.

Interesse? Vraag het aan de horecazaak waar u wil bijverdienen of check bijvoorbeeld eens www.myflexijob.be!

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder