Sla navigatie over

De Gucht: “De euthanasiewet mag niet uitgehold worden uit angst voor een assisenproces”

Artsen zijn terughoudender om euthanasie uit te voeren

Op 4 juni berichtten de media over een rondvraag bij LEIF-artsen waaruit blijkt dat velen zich behoedzamer opstellen tegenover euthanasie, zeker bij psychiatrisch lijden. Sommige artsen willen geen euthanasie meer uitvoeren zonder het akkoord van de hele familie.

“Burgers die om euthanasie verzoeken en aan de voorwaarden voldoen, moeten gerespecteerd worden in hun wensen. Artsen mogen zich niet laten intimideren door het euthanasieproces of door tegenstanders van de euthanasiewet”, aldus Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).

De Gucht: “De euthanasiewet mag niet uitgehold worden uit angst voor een assisenproces. In essentie is onze wet goed en duidelijk, op voorwaarde dat ze strikt wordt nageleefd. Als het assisenproces over de euthanasie van Tine Nys ons iets heeft geleerd, is het wel dat het van primordiaal belang is dat artsen de euthanasiewet tot in het kleinste detail kennen en juist toepassen. Alleen zo kunnen we een herhaling van dit pijnlijke proces in de toekomst voorkomen.”

“Artsen moeten de euthanasiewet strikt naleven en meticuleus toepassen en moeten het zelfbeschikkingsrecht van het individu, binnen het kader van de wet, te allen tijde laten primeren”, zegt Jean-Jacques De Gucht.

De Gucht: “Door de terughoudendheid bij artsen zullen we wellicht een verdere stijging zien van palliatieve sedatie. Daar moeten we ons vragen bij stellen, want vandaag hebben we geen transparantie over de procedures en protocollen die bij palliatieve sedatie worden gevolgd. Anders dan bij euthanasie, geldt er voor palliatieve sedatie geen wettelijke regeling en controle.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder