Sla navigatie over

De Jonge: “Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen moet tandje bijsteken”

Al meer dan 1,3 miljoen Belgen hebben een aanvraag ingediend voor een tijdelijke werkloosheidsuitkering. In ons land kunnen zowel vakbonden als de neutrale Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen deze uitbetalen. “Maar bij de Hulpkas kampt men met een haperende dienstverlening en grote achterstand. Hoog tijd om die snel weg te werken zodat tijdelijk werklozen snel hun uitkering kunnen ontvangen”, zegt Open Vld Kamerlid Tania De Jonge.

Bij het uitbreken van de coronacrisis heeft de federale regering de regels rond tijdelijke werkloosheid versoepeld. “Op die manier heeft de regering vermeden dat bedrijven nodeloos overkop gaan en tegelijkertijd kunnen de werknemers rekenen op een uitkering zodat ze financieel niet in de problemen komen”, zegt De Jonge.

Op 21 april stond de teller bij de RVA op 1.312.995 aanvragen voor tijdelijke werkloosheid. Velen ontvangen hun uitkering via een vakbond, maar wie geen lid is van een vakbond kan de uitkering ontvangen via de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkering, een neutrale overheidsinstantie.

Een aantal mensen bekloeg zich de afgelopen dagen over het feit dat ze nog geen uitbetaling van deze Hulpkas hebben gekregen. “Dat heeft uiteraard te maken met de grote hoeveelheid van dossiers die werden ingediend. Bovendien gaat het om werknemers die weinig ervaring hebben met periodes van werkloosheid, maar ook werkgevers, in het bijzonder kleine ondernemingen die niet beschikken over een aparte personeelsdienst, met als gevolg dat een aantal dossiers onvolledig werd ingediend”, duidt De Jonge.

Maar er is meer aan de hand. “Aanvankelijk bood de Hulpkas niet de mogelijkheid om het dossier online in te dienen. De telefonische bereikbaarheid laat ook te wensen over. Er is in het algemeen een capaciteitsprobleem om alle aanvragen verwerkt te krijgen.”

Dit is volgens De Jonge om twee redenen problematisch. “Enerzijds hebben de tijdelijk werklozen dringend nood aan hun uitkering. Anderzijds ontstaat de indruk dat de neutrale uitbetalingsinstelling een slechtere dienstverlening heeft dan de vakbonden. De vrije keuze door welke uitbetalingsinstelling de werknemers willen uitbetaald worden, mag niet in het gedrang komen. En zelfs los van ideologische beschouwingen is het aan de overheid om een goede dienstverlening te waarborgen bij al haar instellingen.”

Het liberale Kamerlid vraagt dan ook aan de bevoegde minister mevrouw Muylle om een tandje bij te steken zodat de Hulpkas efficiënter en sneller kan werken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder