Sla navigatie over

De Jonge: “Inzetten op opleiding tijdens periode van tijdelijke werkloosheid”

De regering heeft verleden week een nieuw pakket maatregelen uitgewerkt om de impact van de coronacrisis op burgers en ondernemingen zo veel als mogelijk op te vangen. Eén van de maatregelen is het opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar alle ondernemingen. “We kunnen ervoor zorgen dat deze periode zo nuttig mogelijk wordt ingevuld: Waarom niet extra inzetten op opleiding en vorming tijdens de tijdelijke werkloosheid?”, zegt Kamerlid Tania De Jonge in de plenaire zitting.

Het systeem van tijdelijke werkloosheid door corona geldt minstens tot eind maart van volgend jaar en kan worden verlengd. “Dat is een broodnodig vangnet om jobs en ondernemingen te helpen levend en wel uit deze crisis te komen”, zegt De Jonge.

“Het is evident geen goed nieuws als bedrijven hun toevlucht moeten zoeken tot het systeem van tijdelijke werkloosheid, noch voor de werknemer noch voor de onderneming. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat deze periode zo nuttig mogelijk gebruikt wordt om te investeren in de loopbaan van getroffen werknemers”, stelt De Jonge.

Een opleiding volgen tijdens deze periode biedt ook kansen: “Het zorgt ervoor dat de werknemer niet in een sociaal isolement terechtkomt. En zij of hij komt beter geschoold uit de crisis en dat is ook goed nieuws voor de werkgever en de samenleving als geheel”, verduidelijkt De Jonge.

Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn om ondernemingen verplicht te laten opdraaien voor de financiële last hiervan, of om ze met veel extra administratie te belasten, stelt het Kamerlid. “Velen hebben het nu al erg moeilijk. De deelstaten hebben een indrukwekkend aanbod aan opleidingen maar tot nog toe maakten weinig werknemers die tijdelijk werkloos werden door de coronacrisis daar gebruik van”, stelt De Jonge. Daarom vroeg ze aan minister van Werk Dermagne of hij plannen om werkgevers en werknemers te sensibiliseren om –in de mate van het mogelijke- hen aan te sporen om een opleiding te volgen.

Minister Dermagne reageerde dat het opleiden van werknemers een fundamenteel onderdeel is van het luik arbeidsmarkt in het Regeerakkoord. Hij stelt dat er overleg zal gepleegd worden met de deelstaten om dit te faciliteren. “Een goede zaak, zowel voor de werknemers, als de werkgevers”, besluit De Jonge.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder