Sla navigatie over

De Jonge: “Ook steun voor kunstenaars in deze uitzonderlijke tijden”

In de Kamer wordt een wetsvoorstel goedgekeurd dat artiesten en technici uit de cultuursector makkelijker toegang geeft tot werkloosheidsuitkeringen. Omwille van de specifieke aard van het werk dat kunstenaars verrichten, wordt het aantal vereiste werkdagen verminderd. Kamerlid Tania De Jonge is tevreden: “Teveel kunstenaars vallen tot op heden uit de boot. Het is goed dat we ook voor hen tijdelijke steun voorzien nu hun inkomsten door corona wegvallen. Zo’n maatregel mag niet permanent zijn, maar is op onze vraag tijdelijk tot het einde van het jaar.”

Ook mensen uit de cultuursector gaan door moeilijke tijden. Optredens of tentoonstellingen waren lange tijd verboden en zijn nu maar met mondjesmaat mogelijk. Toch konden ze pas beroep doen op werkloosheid als ze 321 dagen werkloos zijn. In deze sector wordt echter anders gewerkt. Vaak wordt men enkel betaald op de dag van het evenement of het optreden, of enkel voor de opnamedagen. Terwijl zij al wel al wekenlang gecomponeerd, gerepeteerd of gestudeerd hebben, om zich voor te bereiden. Hoewel ze in de praktijk al lange tijd werkloos zijn, kunnen ze geen beroep doen op een werkloosheidsuitkering.

Met de nieuwe regeling komt daar verandering in. In coronatijden kunnen ze tijdelijk aanspraak maken op werkloosheid op basis van 10 artistieke prestaties of 20 arbeidsdagen. Het aanvankelijke voorstel maakte hier een permanente maatregel van, maar dat is in de commissie Sociale Zaken bijgestuurd op vraag van Tania De Jonge en de collega’s van MR: “Net zoals er voor zelfstandigen en werknemers in andere sectoren tijdelijke maatregelen voorzien werden, verdienen ook kunstenaars steun in deze uitzonderlijke tijden. Het kan niet de bedoeling zijn dat een coronamaatregel permanent wordt toegepast, maar nu het mede op onze vraag tijdelijk is gemaakt, staan we hier zeker achter.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder