Sla navigatie over

De Jonge: “Ultieme laatste kans voor de sociale partners”

Een tijdje geleden was er voorzichtig optimisme over het sociaal overleg. De sociale partners bereikten een akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe. “Maar sinds het begin van deze week zit het overleg helemaal in het slop. De vakbonden verlieten de onderhandelingen over de lonen. Het is onze taak om te herinneren aan het kader waarbinnen die onderhandelingen moeten gebeuren: het regeerakkoord en de wet van 1996”, zegt Kamerlid Tania De Jonge in de plenaire zitting.

Die wet van 1996 is belangrijk om ervoor te zorgen dat we geen terrein verliezen tegenover de buurlanden. “Dat we krachtig kunnen blijven concurreren. En dus, dat onze bedrijven mensen kunnen blijven aannemen, ook na een periode waarin het zo moeilijk werken is als vandaag”, zegt De Jonge.

Het liberale Kamerlid wijst erop dat de bedrijven die tijdens de coronacrisis geboomd hebben via een premiestelsel extra inspanningen doen voor hun werknemers. “Maar er zijn heel wat bedrijven die dit absoluut niet kunnen. In het merendeel van de sectoren heeft de coronacrisis er flink ingehakt. Daar zou het onverantwoord zou zijn om een structurele loonverhoging van meer dan 0.4% toe te staan”, zegt De Jonge. In de supermarkten bijvoorbeeld kregen werknemers tijdens de eerste coronagolf een eenmalige premie en bijkomende verlofdagen. In het najaar sloten ze daar een bijkomend akkoord af over een premie van 500 euro voor elke werknemer. “Natuurlijk willen we dat mensen meer overhouden, dat is steeds het standpunt van onze partij geweest en zal dat ook blijven: wie werkt moet beloond worden”, zegt De Jonge.

De Jonge benadrukt dat dit moet gebeuren binnen de grenzen van de loonwet. “Op die manier vermijden we ontslagen in exportgerichte sectoren, of bij bedrijven die heel hard van corona hebben afgezien, zoals de horeca”, zegt De Jonge. De premier benadrukt in zijn antwoord dat niemand gebaat is bij een niet-akkoord. “Ik hoop dan ook dat de sociale partners nog een ultieme poging voor dit Loonakkoord doen”, besluit De Jonge.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder