Sla navigatie over

De Kamer zet licht op groen voor cash-for-car regeling

“Cash-for-car en het mobiliteitsbudget kunnen werknemers stimuleren om toch maar af te stappen van de bedrijfs­wagen. Ze kunnen zorgen voor een mind switch: mensen zullen beginnen nadenken over hun verplaatsingsgedrag en zich afvragen of het niet goedkoper kan”, aldus Egbert Lachaert.
Cash-for-car goedgekeurd: 

In 2016 lanceerde Egbert Lachaert reeds de liberale visie op het mobiliteitsbudget, met het ‘cash for car’ principe als één van de belangrijkste pijlers. Het systeem werd gisteren definitief goedgekeurd door de Kamer. Voortaan zullen werknemers ervoor kunnen kiezen om hun bedrijfswagen in te ruilen voor extra netto. Een belangrijke stap op weg naar duurzame mobiliteit, een gezonder leefmilieu en minder fileleed. Lachaert legt uit: “Bij cash for car bieden we een werknemer de vrije keuze om de bedrijfswagen om te ruilen voor extra nettoloon. Dat loon geniet dezelfde fiscale voordelen als een bedrijfswagen – je betaalt alleen maar sociale lasten -, zodat je in ruil voor je wagen een aanzienlijke som geld krijgt.” Ook wie vandaag reeds over een bedrijfswagen beschikt, zal deze kunnen inruilen voor extra netto. 

Het mobiliteitsbudget:

Naast de cash-for-car regeling, legde de regering ook enkele krachtlijnen vast voor het mobiliteitsbudget. Wie nu al een bedrijfswagen heef, zal die straks kunnen inruilen voor een kleinere wagen, en de rest van het budget cash uitbetaald krijgen. Men kan er ook voor kiezen om het beschikbare budget te gebruiken voor een treinabonnement én een kleine wagen. Of wat dacht je van een trein- en busabonnement, in combinatie met een elektrische fiets? Kort gezegd, keuzevrijheid is hét centrale principe bij het mobiliteitsbudget! “Cash-for-car kan in combinatie met de mobiliteitsvergoeding een heel aantrekkelijk kader scheppen om duizenden wagens van de weg te houden tijdens de spitsuren. Een dergelijk shift is broodnodig als je ziet hoe we ons elke dag vastrijden, met veel ecologische en economische schade tot gevolg.”

What’s next?

Lachaert pleit ervoor om het mobiliteitsbudget op termijn uit te breiden naar alle werknemers. “Ook wie vandaag niet over een bedrijfswagen beschikt zal dan kunnen kiezen voor een vergoeding, treinabonnement, fiets of een combinatie van verschillende zaken”. Tot slot wil Lachaert het bedrijfswagenpark drastisch vergroenen. Zo diende hij reeds een wetsvoorstel in om vervuilende bedrijfswagens vanaf 2027 op dezelfde wijze te belasten als een gewoon loon.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder