Sla navigatie over

De Lijn bestelt 13 elektrische bussen voor Leuven, Gent en Antwerpen in kader van proefproject

Openbaarvervoersmaatschappij De Lijn bestelt in totaal 13 elektrische bussen in het kader van een opstartproject elektrisch openbaar vervoer. Leuven krijgt 6 bussen, Gent mag er 3 verwachten (deze zullen eerst ingezet worden in de andere steden), en Antwerpen gaat naar huis met 7 exemplaren. Dat antwoordde minister van Mobiliteit Lydia Peeters aan Vlaams Parlementslid en Gents gemeenteraadslid Stephanie D’Hose (Open Vld), die een stand van zaken opvroeg over het proefproject in de commissie mobiliteit van het Vlaams Parlement. “Ik ben verheugd dat het project eindelijk uit de startblokken schiet en dat alle partners er ook naar streven om dit te doen slagen. Elektrisch openbaar vervoer is dé toekomst voor onze steden. Dat Gent, Leuven en Antwerpen uitgekozen werden om deel te nemen aan dit proefproject, lijkt me dan ook een mooie erkenning hiervan”, zegt Stephanie D’Hose.

Open Vld-parlementslid Stephanie D’Hose bevroeg Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters vandaag over het opstartproject elektrische bussen. De minister antwoordde dat de bestelling van 13 elektrische bussen eindelijk geplaatst werd, na enige vertraging. Deze 13 exemplaren zullen verdeeld worden over Antwerpen (7), Leuven (6) en Gent (3). De 3 bussen in Gent zullen eerst ingezet worden in de andere steden. “Het project gaat nu écht van start en blijkbaar streven alle partners er ook volop naar om dit project te doen slagen”, zegt Vlaams Parlementslid en Gents gemeenteraadslid Stephanie D’Hose. “Een hoopvol signaal. Elektrisch openbaar vervoer is dan ook dé toekomst voor onze steden. Dat onder andere Gent uitgekozen werd als locatie voor dit proefproject, bevestigt dit.”

Daarnaast bracht het antwoord van de minister aan het licht waar de laadinfrastructuur zich zal bevinden. In Gent is gekozen voor de Blaarmeersen. Daar volgen nog enkele stappen, zoals opmaak van de plannen, samenstelling van de laadconfiguratie, aansluiting op het elektriciteitsnet, aanvraag van de omgevingsvergunning en tot slot de levering alsook installatiewerken. Zodra men hiermee klaar is, volgen uiteraard nog de nodige tests. Naar alle verwachting zou er, indien alles vlot blijft verlopen, tegen eind 2021 met 100% elektrische bussen kunnen gereden worden in Gent.

Wat Antwerpen betreft, is de laadinfrastructuur geïnstalleerd op de stelplaats van De Lijn en bevindt de infrastructuur aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) zich in een afwerkingsfase. Indien alles ook hier op schema blijft, zou Antwerpen tegen deze zomer voorzien zijn van volledig elektrische bussen.

Tot slot is er Leuven. Ook hier is de laadinfrastructuur geïnstalleerd en wordt verwacht dat hun elektrische bussen voor de zomer de eerste ritten zullen kunnen afleggen.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder