Sla navigatie over

De Meulemeester voorzitter afdeling veiligheidsdiensten VVSG

Marnic De Meulemeester is sinds 2001 burgemeester van Oudenaarde en sinds 2004 ook Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld. In het Vlaams Parlement is hij al ruim 10 jaar lid van de commissie binnenlands bestuur, waar hij eerder ook de functies van ondervoorzitter en voorzitter bekleedde. Hij toonde zich hierbij steeds als spreekbuis en verdediger van de lokale besturen en ziet deze nieuwe mandaten binnen het VVSG dan ook als een logische volgende stap.

De Meulemeester heeft veel lokale ervaring

In deze drie functies vervangt hij partijgenoot Bart Somers die onlangs Open Vld-fractieleider werd  in het Vlaams Parlement. Somers wist binnen VVSG zijn stempel te drukken op veiligheidsvraagstukken voor lokale besturen en De Meulemeester zal verder gaan op deze constructief-kritische lijn. Als voorzitter van de lokale politiezone Vlaamse Ardennen en voorzitter van de federale Raad van Burgemeesters beschikt hij bovendien over de nodige dossierkennis en ervaring op dit vlak.

"Lokale besturen zijn het belangrijkste bestuursniveau, want staan het dichts bij het dagdagelijks leven van de burger. Er is wat mij betreft ruimte voor de overheveling van meer bevoegdheden naar deze steden en gemeenten. Daar moet ook meer autonomie én een versterking van de lokale (financiële) slagkracht aan gekoppeld worden. Vanuit deze uitgangspunten en mijn uitgebreide ervaring op het veld, ga ik zeer enthousiast deze nieuwe uitdaging binnen het VVSG aan,” zegt De Meulemeester.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder