Sla navigatie over

De tien werken van Bart Tommelein

Bart Tommelein verlaat de Vlaamse Regering om burgemeester te worden van Oostende. Ideaal moment om terug te blikken op zijn realisaties. Welke verwezenlijkingen laat hij achter voor opvolgster Lydia Peeters? Een overzicht in 10 delen: De Tien Werken van Bart Tommelein.

 

  1. Zonnepanelen

Bart Tommelein ontpopte zich als grote promotor van zonnepanelen. In 2017 kwamen er ruim 41.000 zonnepaneleninstallaties bij, voor dergelijke cijfers moeten we teruggaan tot in topjaar 2012. Ook bedrijven springen opnieuw op de kar: Nike, Volvo Gent of Crystal Park III in Lommel. Onder Tommeleins bewind worden ook warmtenetten gebouwd, opent weldra de eerste diepe geothermiecentrale en blijven er windmolens bijkomen, straks ook in de buurt van luchthavens.

 

  1. Verlaging Energieheffing

De Energieheffing was jammer genoeg noodzakelijk om de miljardenput uit het verleden weg te werken. Maar toen het Grondwettelijk Hof de heffing in haar oude vorm vernietigde, deinsde Bart Tommelein er niet voor terug om een grondige evaluatie te maken en de aangepaste energieheffing terug te brengen van jaarlijks 100 euro naar 5 euro per gezin per jaar.

 

  • Stimuleren van burgerparticipatie

Omdat Bart Tommelein ervan overtuigd is dat de energie-omslag vlotter gaat als ze van onderuit gedragen wordt, heeft hij burgerparticipatie in hernieuwbare energie sterk gestimuleerd. Grote windmolen- of zonnepanelenprojecten die minstens 200 burgers laten participeren krijgen extra steun, het aantal burgercoöperaties piekt en met twee campagnes (‘Overal zonnepanelen’ en ‘Overal Stroomversnellers’) heeft Tommelein de betrokkenheid van burgers en gemeenten sterk verhoogd.

 

  1. Digitale meter

De digitale meter is onmisbaar in het toekomstige energiemodel waarin iedereen steeds meer zelf energie opwekt. De netbeheerders zullen meer data hebben om de stabiliteit van het net te verzekeren, er kunnen nieuwe tariefsystemen komen die hernieuwbare energie interessanter maken en de burger zal en beter inzicht krijgen in zijn energieverbruik. De plaatsing van de digitale meters zal starten midden 2019.

 

 

  1. Energievisie, Energiepact, Energieplan

Politici moeten vooruitdenken. Dat heeft Bart Tommelein gedaan door onze energietoekomst voor te bereiden: in de Vlaamse Energievisie 2030-2050 die de grote lijnen uitzet, het Energieplan 2030 dat bepaalt hoe we onze doelstellingen kunnen bereiken, en het interfederale Energiepact 2030-2050.

 

Liever stimuleren dan verplichten, het is een motto dat we als liberalen huldigen. Bart Tommelein heeft daarom handig gebruikt gemaakt van zijn bevoegdheid als minister van Financiën en Begroting om de fiscaliteit te vergroenen.

 

  1. Groener transport

Groenere alternatieven in transport wordt beloond, hetzij met aankooppremies, hetzij via de verkeersfiscaliteit. Wie kiest voor een wagen op waterstof of volledig elektrische auto betaalt geen belasting op inverkeerstelling (BIV) of verkeersbelasting meer. De aankooppremie voor een elektrische wagen is zelfs verhoogd tot eind 2020, met de hoogste premie van 4.000 euro voor de goedkoopste modellen.

 

  • Energiezuinigere gebouwen

Wie zijn renovatie grondig aanpakt, wordt daarvoor beloond. Bij een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) binnen de vijf jaar na aankoop van je woning, betaal je 6 procent in plaats van 7 procent registratierechten. En betaal je minder onroerende voorheffing volgens het behaalde E-peil. Bart Tommelein voerde ook een sloop- en heropbouwkorting in van 7.500 euro. Die kan je krijgen als je een woning afbreekt en opnieuw opbouwt maar niet van het verlaagd BTW-tarief kan genieten (geldig in enkele steden).

 

Belastingen verlagen, het is corebusiness voor liberalen. Terwijl zijn voorgangster en partijgenote Annemie Turtelboom de hervorming van de schenkbelasting tot een groot succes maakte, deed Bart Tommelein hetzelfde met de hervorming van de erfbelasting en de registratierechten. Het levert hem de bijnaam minister van Belastingverlaging op.  

 

  • Erfbelasting

Eerlijker. Rechtvaardiger. Hedendaagser. Dat was de doelstelling van de hervorming van de erfbelasting, en dat is ze ook geworden. De erflater krijgt een grotere vrijheid om zijn erfenis na te laten. De erver betaalt minder kosten. De erfbelasting is met maar liefst tien procent verlaagd.  Onder meer door het schrappen van het hoogste tarief van 65 procent in de zijlijn. En de vrijstelling op de eerste 50.000 euro roerend vermogen tussen partners, bovenop de gezinswoning. Ook een gedeeltelijke erfenissprong, het nalaten aan kleinkinderen, is eindelijk mogelijk.

 

  1. Registratierechten

Ook de koopbelasting of registratierechten zijn verlaagd en vereenvoudigd. Bij de aankoop van je enige gezinswoning betaal je nu zeven procent registratierechten in plaats van tien. Met een korting van 5.600 euro voor wie een bescheiden woning koopt van maximum 200.000 euro of 220.000 euro in kernsteden. En met een korting van 1 procent voor wie de woning achteraf ingrijpend energetisch renoveert.

 

  1. Leegstand aanpakken

Als je een leegstaand pand sloopt en heropbouwt, boven een winkel gaat wonen of een winkel omvormt tot woning, betaal je vijf jaar lang geen onroerende voorheffing. Met deze belastingverlaging wil Bart Tommelein leegstand bestrijden.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder