Sla navigatie over

De voedingssector veroudert: het aandeel 55+ werknemers verdubbelt op tien jaar tijd

Eén op de vijf werknemers in de voedingssector is 55+’er. In 2010 was dit nog slechts één op de tien werknemers. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Een deel van de verklaring ligt erin dat mensen langer aan de slag blijven en de oudste categorie daardoor aangroeit”, zegt Steven Coenegrachts. “Daarnaast vinden niet genoeg jonge mensen hun weg naar de voedingsindustrie. Hier moeten we meer aandacht voor hebben, want die sector heeft hen nodig.”

Stijging van aandeel oudere werknemers

Met 62.264 jobs, goed voor 49.723 voltijdse equivalenten, is de voedingssector in het Vlaams Gewest een grote werkgever. Op 30 juni 2020 werkten er 42.548 mannen, waarvan 35.254 voltijds, en 19.716 vrouwen, waarvan 14.469 voltijds. De afgelopen tien jaar verouderde de sector zienderogen. Het aandeel 55+’ers verdubbelde van gemiddeld 9,7 procent in 2010 naar 18,8 procent in 2020. Jaar na jaar zie je hun aandeel stijgen en dit over alle provincies heen. “Dit hoeft geen slecht nieuws te zijn”, aldus Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts. “Mensen blijven langer aan de slag. Het is deels logisch dat de oudste categorie daardoor groter wordt. De komende periode zien we echter de andere kant van de medaille. Waar er in 2020 nog 1.678 55+’ers uitstroomden richting hun pensioen, zullen er dat in 2024 al 1.950 zijn.”

Niet voldoende instroom van jonge werknemers

Om die uitstroom op te kunnen vangen, zijn er wel voldoende jonge werkkrachten nodig. “Dat is nu juist waar de schoen wringt”, zegt Coenegrachts. Het aandeel instromers jonger dan 25 tegenover het totaal aantal instromers neemt ieder jaar af. In 2014-2015 behoorde nog 24,1 procent tot die jongste categorie. In 2018-2019 was dit nog slechts 19,2 procent. “Die evolutie is geen goede zaak. We moeten snel bekijken hoe we meer jonge mensen kunnen verleiden richting de voedingsindustrie. Die sector heeft hen echt nodig. Gezien de huidige krapte op onze arbeidsmarkt is dit echter een ware uitdaging”, benadrukt Coenegrachts. Zo gaf Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, al enkele keren aan dat onder andere het tekort aan technische profielen de groei van de voedingsindustrie in Vlaanderen dreigt af te remmen. Deze zorg werd ook geuit in het Jaarverslag 2020.

Aandeel 55+ (%) in paritair comité 118 & 220 naar provincie, 2010-2020 (situatie op 30 juni 2020)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antwerpen 9,4 10,0 11,1 12,0 13,1 14,2 15,7 17,1 18,4 19,8 20,7
Limburg 9,1 9,5 10,2 11,4 12,1 13,2 14,5 15,5 16,5 18,4 19,7
Oost-Vlaanderen 8,9 9,8 10,1 10,3 11,1 11,5 12,5 13,7 14,7 15,7 17,0
Vlaams-Brabant 11,5 12,7 12,9 13,2 13,9 14,6 15,5 17,3 18,5 19,9 20,4
West-Vlaanderen 9,4 9,7 10,2 10,8 11,2 11,8 12,5 13,8 14,6 15,7 16,4

Bron: RSZ (bewerking Steunpunt Werk & Departement WSE)

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder