Sla navigatie over

De Bleeker bant dubieuze GSM-verzekeringen

Eva De Bleeker 4112022

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker bant misleidende verzekeringen voor smartphones en andere multimedia-apparaten, die eerst gratis zijn en daarna veel geld beginnen kosten. Een nieuwe, beperkende, regelgeving rond de commercialisering van verzekeringsovereenkomsten voor multimedia-apparaten verbiedt dat soort verzekeringen. Zo zorgt De Bleeker ervoor dat consumenten niet langer kunnen worden misleid bij de aankoop van mobiele toestellen.  

Begin dit jaar bracht een regen van klachten over Switch, toenmalig verdeler van Apple-producten, dubieuze praktijken rond de verkoop van verzekeringsproducten aan het licht. Consumenten die een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat bij Switch kochten, kregen daar zogenaamd enkele maanden een gratis verzekering bij. Bij zo’n aankoop moesten ze, onder het mom van een cashback, hun rekeningnummer opgeven en enkele documenten tekenen. Uiteindelijk bleek echter dat ze daardoor intekenden op een verzekering op lange termijn die na die gratis periode betalend werd. Voor sommige consumenten liepen de kosten op tot zo’n 200 euro per maand. Bovendien vielen hun klachten daarover in dovemansoren, omdat de klantendienst van Switch voor dergelijke zaken onbereikbaar bleek.  

Zelfs de medewerkers van Switch klapten publiekelijk uit de biecht over de verkoopspraktijken waartoe zij gedwongen werden. De meest waanzinnige verhalen kwamen daardoor aan de oppervlakte. Zo waren er in de pers zelfs getuigenissen over een persoon met Alzheimer die werd opgelicht. Ook Julie Vermeire, die op Instagram en TikTok heel wat volgers heeft, werd slachtoffer van de praktijk en waarschuwde haar volgers om heel goed op te letten. 

De inspecteurs van de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, onderzochten alle klachten en kwamen tot de conclusie dat consumenten hier op grote schaal werden bedot. Ze legden Switch meteen een verbod op voor de verkoop van verzekeringsproducten, waarop Apple haar samenwerking met de winkelketen stopzette. Synchroon werd intussen het wetgevende werk opgestart om ervoor te zorgen dat dergelijke misleidende producten in de toekomst niet meer verkocht kunnen worden. Dat resulteert vandaag in een Koninklijk Besluit waarin Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Consumentenbescherming, samen met haar collega’s, minister Dermagne en minister Van Peteghem het reglement van de FSMA in wetgeving verankert. 

De Bleeker verduidelijkt dat het op zich niet ongewoon is dat consumenten bij de aankoop van een multimedia-apparaat een voorstel krijgen voor een verzekeringspolis die een slechte werking, schade, verlies of diefstal van het apparaat dekt. Zolang de consument daarover, alvorens in te tekenen, alle nuttige informatie krijg, stelt zich daar ook geen probleem bij. Aan de algemene principes rond die verzekeringen wordt dan ook niet geraakt. Waar wel beperkingen op komen, zijn verzekeringen waarvan de consument in de eerste maanden vrijgesteld wordt van betaling van een premie (“teaser”), en vervolgens plots geconfronteerd wordt met stijgende premies. Dat zijn zeer misleidende praktijken. Om die reden worden ze ook verboden. Voortaan moeten periodieke premies even hoog zijn en gelijk gespreid zijn over de looptijd van het contract. Teasers en geleidelijk stijgende premiebetalingen zullen niet meer kunnen.  

Uit de klachten over Switch bleek dat vooral dat gebrek aan informatie het grootste probleem was. Switch lokte de aandacht van hun klanten voornamelijk door de gratis eerste dekkingsperiode in plaats van door de kenmerken van het product zelf. Die sloten vaak totaal niet aan bij de verlangens en behoeften van de koper. De identificatie van die verlangens en behoeften van de consument is nochtans bij wet verplicht. De praktijken die hierboven worden beschrijven, waren dus duidelijk ongepast en deden afbreuk aan de consumentenbescherming. De verankering van het reglement van de FSMA zorgt er nu voor dat consumenten van bij het voorstel van een verzekeringscontract weten welke premie ze wanneer moeten betalen. Die duidelijkheid moet ervoor zorgen dat ze wel een weloverwogen beslissing kunnen maken. 

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker: “Als consument is het je volste recht om te weten wat je koopt en hoeveel het je zal kosten. Verkopers die niet aan die verplichting voldoen, hebben consumenten veel te lang gewetenloos kunnen oplichten. Dit KB zorgt er gelukkig voor dat dergelijke toestanden voortaan verleden tijd zijn en dat consumenten enkel producten kunnen kopen waarvan ze zelf kunnen oordelen dat ze ze nodig hebben. 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder