Sla navigatie over

De Bleeker voert druk op energieleveranciers op: “Los het op”

Dit jaar zijn er al 1634 meldingen gedaan over energieleveranciers bij de FOD Economie. Naar aanleiding van die meldingen voert de economische inspectie momenteel diverse onderzoeken tegen 7 energieleveranciers. Sinds 2021 werden er al 5 waarschuwingen en 6 processen-verbaal opgesteld. De klachten en onderzoeken hebben onder meer betrekking op het gebrek aan transparantie en bereikbaarheid. Voor staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker is de speeltijd om. Ze sommeert de komende dagen elke betrokken energieleverancier met een duidelijke boodschap: Ofwel lossen ze de problemen op, ofwel kunnen er bijkomende juridische stappen volgen. De Bleeker overweegt ook bijkomende wetgeving als de sector niet transparanter wordt. 

 

Na een terugval deze zomer zit het aantal meldingen over energieleveranciers weer in de lift. Dit jaar liepen er al zo’n 1634 meldingen binnen bij het Meldpunt van de Economische Inspectie. Ook bij de Ombudsdienst Energie staan de telefoonlijnen rood en zitten de mailboxen propvol. Daar verdubbelde het aantal klachten in de eerste 8 maanden van 2022 ten opzichte van 2021. 

 

De meldingen bij het Meldpunt van dit jaar en vorig jaar hebben geleid tot diverse onderzoeken bij maar liefst 7 energieleveranciers. Het gaat zowel om leveranciers die het consumentenakkoord ondertekenden als leveranciers die dat niet deden. Voor bepaalde types van meldingen werden de consumenten doorverwezen naar de Ombudsman voor Energie (voor contractuele geschillen) of naar het DG Energie (voor het sociaal tarief).  

Heel wat meldingen gaan over het eindeloos wachten op een eindfactuur. Dat ligt in lijn van wat ook de Ombudsdienst Energie ziet. Volgens Ombudsman Eric Houtman gaat het om 30% van de klachten.  

 

Er zijn ook meldingen over consumenten die niet akkoord zijn met het bedrag van hun voorschotfactuur. Enkele lopende onderzoeken hebben dan ook betrekking op die problematiek voor zover de Economische Inspectie bevoegd is.  

 

Maar ook bereikbaarheid is een probleem dat vaak de kop op steekt. Tal van energieleveranciers krijgen hier klachten. Heel wat consumenten klagen steen en been over het gegeven dat ze moeilijk hun energieleverancier kunnen bereiken of een afdoende antwoord op hun vraag te krijgen. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat tegelijkertijd sommige van die energieleveranciers ook klachten krijgen over misleidende handelspraktijken in kader van verkoop per telefoon of aan de deur. Het gaat dan bovendien nog over mensen die gebeld worden hoewel ze zich hebben ingeschreven hebben op de bel-me-niet-lijst. Bedrijven zijn verplicht die lijst te consulteren vooraleer ze mensen bellen met commerciële voorstellen. 

 

Voor Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker is dat onaanvaardbaar. De Bleeker: “Hoe krijg je het uitgelegd dat je geen werknemers vindt om de vragen van je klanten te beantwoorden, maar dat je wel werknemers vindt om nieuwe klanten te maken? Er is overal onzekerheid. Klanten weten het niet meer. Energieleveranciers moeten nu hun prioriteiten kennen en antwoorden geven.” 

 

De Bleeker heeft het ook gehad met het gebrek aan transparantie op het vlak van voorschotten en de problemen met de eindfacturen en de terugbetaling. Ze deed in dat kader al een aantal weken geleden 5 voorstellen aan de sector en ging hierover met hen in overleg met de vraag om deze voorstellen grondig te bekijken. Indien de sector niet voldoende tegemoetkomt aan de vragen van de staatssecretaris, zal ze haar voorstellen in wetgeving omzetten. Het gaat om bijkomende informatieverplichtingen en bindende termijnen voor de eindfacturatie en de eventuele terugbetaling. 

 

Wat betreft de overtredingen is er geen marge meer. De Bleeker geeft de individuele leveranciers tegen wie onderzoeken lopen nog een week de tijd om de inbreuken op te lossen. Een volgende aanmaning zal er niet komen. Wanneer de betrokken energieleveranciers geen actie ondernemen kunnen er verdere juridische stappen volgen. De Economische Inspectie kan namelijk handhavingsmaatregelen opleggen, zoals administratieve boetes. Indien de leveranciers weigeren om gevolg te geven aan die handhavingsmaatregelen, kan staatssecretaris De Bleeker de betrokken energieleveranciers dagvaarden en de staking van de inbreuken alsnog vorderen op straffe van een dwangsom.  De Bleeker laat weten dat indien dat nodig is, ze daar effectief toe bereid is.   

 

De Bleeker: “In crisistijden moet je jezelf overstijgen. De overheid doet dat. De burger doet dat. De energieleveranciers moeten dat nu ook doen. Het moet alle hens aan dek zijn. Overmacht mag geen permanent excuus worden om niet te voldoen aan bindende regels of je voeten te vegen aan fatsoenlijke dienstverlening. Mijn boodschap is eenvoudig: Los het op.” 

 

Ondertussen zet De Bleeker gesprekken verder met de sectorfederatie hoe algemene informatie rond de maatregels beter kan doorstromen naar de consument. 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder