Sla navigatie over

De kerk moet eindelijk haar verantwoordelijkheid nemen : de tijd van woorden is lang voorbij

De moedige getuigenissen van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk gaan door merg en been en hebben in de ganse samenleving veel losgemaakt. Kamerlid Katja Gabriëls: “De letterlijke betekenis van het woord Godvergeten is gruwelijk, schandelijk, verschrikkelijk, goddeloos. Het is godgeklaagd dat zovele tot op vandaag niet gekregen hebben waar ze zo terecht naar hunkeren: erkenning.”

Gabriëls vroeg premier De Croo en vice-premier van Quickenborne naar de initiatieven die zij nemen en benadrukte vooral de rol van het parlement: “We moeten als vertegenwoordigers van het volk doen wat de kerk al die tijd heeft nagelaten. Achter en naast de slachtoffers staan. We moeten als parlement opnieuw onze verantwoordelijkheid nemen. En ook van hieruit de druk hoog houden naar de Kerk. Om echt schoon schip te maken. Een parlementaire onderzoekscommissie kan daar, 10 jaar na de eerste bijzondere commissie over dit thema, toe bijdragen. Welke rol hebben de kerk en het gerecht de afgelopen jaren gespeeld en hoe kunnen we er eindelijk voor zorgen dat de slachtoffers krijgen waar ze recht op hebben.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder