Sla navigatie over

De liberale jobbonus


Werken moet lonen, dat is de doelstelling van de liberale jobbonus. Door een bonus toe te kennen aan de laagste lonen, zorgen we ervoor dat het verschil tussen werken en niet-werken groter wordt. Dat is niet alleen fair, het zorgt er ook voor dat mensen een stimulans krijgen om aan de slag te gaan en te blijven. Zo pakken we ook de krapte op onze arbeidsmarkt aan.

Hieronder kan u een overzicht terugvinden van de verschillende stappen die we reeds gezet hebben in de invoering en uitbreiding van de jobbonus.

  • Bij de vorming van de Vlaamse regering in 2019 werd de jobbonus in het regeerakkoord ingeschreven, op eis van Open Vld.
  • Bij de begrotingsopmaak van september 2021 besliste de Vlaamse regering om de jobbonus effectief in te voeren. Vervolgens werd deze goedgekeurd in parlement. De jobbonus bedroeg toen maximaal 600 euro voor de laagste lonen, dat bedrag nam geleidelijk af tot een brutoloon van 2500 euro per maand.
  • Bij de begrotingsopmaak van september 2022 werd beslist om de werknemers met de laagste lonen nog eens 100 euro bovenop het voorziene bedrag van de jobbonus te geven. Dit om de gestegen energieprijzen voor een stuk te compenseren. De loongrens werd ook stelselmatig verhoogd naar 2700 en vervolgens 2900 euro bruto per maand.
  • Bij de begroting van september 2023 besliste de Vlaamse regering om de jobbonus te verhogen tot maximaal 700 euro voor de laagste lonen. Daarnaast werd hij ook uitgebreid naar mensen die maximaal 3100 euro bruto verdienen. Dankzij deze liberale jobbonus kunnen 1 miljoen extra Vlamingen hiervan genieten. Zo zorgen we ervoor dat werken wordt beloond! 
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder