Sla navigatie over

Debat grondwet moet gaan over individuele vrijheid en democratie

Denkt u, mevrouw de voorzitter, dat men in 2019 voor de volgende parlementsverkiezingen opnieuw de grondwet voor herziening moet vatbaar maken en aldus de poort openen voor een zevende staatshervorming? Of vindt u, zoals ik, dat men best de overblijvende communautaire problemen oplost door, binnen de huidige staatshervorming, samenwerkingsakkoorden af te sluiten tussen de deelstaten en zo nodig de federale regering? (Vraag van Marc Eyskens)

Laat het zeer duidelijk zijn: ik heb geen zin om maandenlang in oude kastelen of geheime locaties over een zoveelste Staatshervorming te praten. In 2011 hebben we een groot en belangrijk akkoord bereikt, zowel in middelen als in bevoegdheden. We losten toen ook samen het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde op, een symbooldossier waar men decennia lang geen blijf mee wist. Ik ben daarom vooral blij dat we ons vandaag om de belangrijke dingen kunnen bekommeren: jobs, groei, welzijn, samenleven…

De regering Michel zet nu trouwens de klassieke premissen van de staatshervormers op losse schroeven. Jarenlang werd de mythe gevoed dat federale regeringen geen krachtig sociaal-economisch beleid kunnen voeren door de taal die hen verdeelt. Vandaag bewijst de regering Michel dat federalisme net het tegenovergestelde doet: krachtig beleid ontwikkelen door de ideeën die de regeringsploeg verbinden! De op liberale leest geschoeide regeringen maken echte gezamenlijke inhoudelijke keuzes. En dat marcheert wél. Het gaat vooruit. Ça bouge. Na 1 jaar staan al ondermeer een fundamentele pensioenhervorming voor de lange termijn, een ambitieuze tax shift en een coherent relancebeleid op de sporen.

Voor een nieuw rondje splitsen om te splitsen pas ik dus zeker. Dat er altijd nog verbetering mogelijk is: akkoord. Maar met wat goede wil en vooral met die federale ingesteldheid, geraken we daar wel. Maar als we het over verbetering hebben, mag ook het herfederaliseren van bevoegdheden dan geen taboe zijn.

Een Grondwet voor mensen, niet voor structuren
Maar mijn belangrijkste punt is vooral dat we moeten afstappen van de visie dat een discussie over de Grondwet altijd weer over structuren en instellingen gaat – of moet gaan. Het eerste artikel van onze Grondwet, bijvoorbeeld, gaat niet over de vrijheid van iedere burger, maar over de indeling van ons land in Gemeenschappen en Gewesten. Meer nog: de eerste tién artikelen van die Grondwet reppen met geen woord over de burger. Geen mens in zicht. De staatshervorming is  op die manier niet alleen een debat geweest dat over de hoofden van mensen heen werd beslist, maar waar we de burger zelfs letterlijk hebben weggegomd.

Ik wil daarom een Grondwet voor de 21ste eeuw, waar de rechten en vrijheden van de mensen centraal staan. Een Grondwet als bescherming tegen een overheid die zich te veel macht toe-eigent of zich inlaat met zaken die tot de privésfeer behoren. Een Grondwet die aangeeft dat we niemand discrimineren op iemands afkomst, en dat we investeren in de toekomst, bijvoorbeeld via onderwijs voor iedereen. Want onderwijs voor iedereen betekent pas echt gelijke startkansen voor iedereen. Daarom verankert de Grondwet die startkansen door de leerplicht expliciet op te nemen. Een Grondwet, ook, die het recht op zelfbeschikking erkent: dat je mag trouwen met wie je wil en ook zelf over je levenseinde kan beslissen.

Een Grondwet is iets wat ons als samenleving bindt en de krijtlijnen bepaalt waarbinnen elkeen vrij haar of zijn eigen geluk kan nastreven. Het is het paspoort tot onze democratie en niet iets waar je een doctoraat in de rechten voor nodig hebt om het te begrijpen. Als liberaal voorzitter wil ik daarom het zwaartepunt van de beslissingen dus niet bij België leggen, of bij Vlaanderen, maar wel bij de burger. Daarom hoort ook stemrécht, en niet stemplicht, in die Grondwet thuis. Als de bedoeling is om mensen sterker te maken, dan werk ik wel degelijk graag aan een herziening van de Grondwet mee.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder