Sla navigatie over

Deeltijds Kunstonderwijs niet langer een kansrijk eiland

Woensdag keurde het Vlaams parlement het decreet Deeltijds Kunstonderwijs goed. Er werd in de bespreking van dit decreet vaak verwezen naar het onderzoek van internationaal onderzoekster professor Anne Bamford, die tien jaar geleden het DKO tegen het licht hield. Eén van haar – toen terechte – bedenkingen was dat het DKO vooral kansrijke kinderen aantrok. "Uit cijfers die ik recent opvroeg bij de minister van onderwijs, blijkt dat dit niet langer zo is," zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro. "Veel kinderen uit kansengroepen vonden de laatste jaren hun weg naar de DKO-academies."

Voor Jo De Ro, die tevens schepen van onderwijs in Vilvoorde is, toont dit aan dat de inspanningen van de directies en de leerkrachten én de steden en de gemeenten lonen. Maar ook dat vele ouders uit kansengroepen de weg gevonden hebben naar het DKO. "De inspanningen van een aantal gemeenten, zoals mijn eigen stad, om de drempel nog te verlagen door via een vrijetijdspas het inschrijvingsgeld te verlagen tot 20% van de normale prijs, helpen zeker die drempels nog te verlagen. Daardoor zijn inmiddels in onze stad in de Portaelsschool (DKO Beeldende Kunst) 34% van alle leerlingen uit de doelgroepen afkomstig én in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans gaat het over respectievelijk om 30%, 48% en 64%. Dat cijfer voor Dans is in Vlaanderen (Brussel buiten beschouwing gelaten) het hoogste percentage.” 

Ook goed voor gewone schoolloopbaan

De Ro is niet alleen tevreden dat dit in Vilvoorde kan, maar ook dat er vele andere academies reeds meer dan 30% zogenaamde SES-leerlingen ingeschreven hebben. Dat is het geval in Aalst, Alsemberg, Antwerpen, Dilsen-Stokkem, Genk, Halle, Hamme, Hoboken, Leuven, Maasmechelen, Merksem, Overijse, Ronse, Sint-Pieters-Leeuw, Wemmel en Zaventem. “Dit zijn geen cijfers om de cijfers. Recent onderzoek toont immers aan dat kinderen die naar DKO gaan, het ook beter doen in de klas in het lager en secundair onderwijs. Het zijn dus niet alleen ontplooiingskansen en het plezier van creatief actief te zijn, maar ook kansen op een betere schoolloopbaan.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder