Sla navigatie over

In een veranderende wereld vol nieuwe bedreigingen heeft België nood aan een slagkrachtige Defensie. Investeren in jonge militairen met diverse specialisaties is cruciaal. Tegelijk verdienen zij het beste materiaal. Samenwerkingen met onze NAVO-en EU-partners is daarbij belangrijk. Zo, en door de inzet van onze militairen in operaties, blijft België de betrouwbare bondgenoot die het altijd was.

REKRUTERING ALS TOPPRIORITEIT

We moeten de investeringen in materieel en infrastructuur van de vorige legislatuur voortzetten, maar vandaag moet personeel centraal staan. Er zijn heel wat jonge rekruten nodig om de pensioenuitstroom in te vullen. Defensie moet een aantrekkelijke werkgever worden voor een diversiteit aan profielen. Ook het Reservekadermoet hierin een belangrijker rol gaan spelen. Daartoe moeten de werkgevers in het verhaal worden betrokken, opdat ook zij de voordelen hiervan zouden inzien.

Dat betekent ook dat Defensie een correcte work-life balance, een aantrekkelijk statuut en een goede individuele ondersteuning moet kunnen aanbieden. Voor het aantrekken van voldoende militairen én burgers is een optimale spreiding van Defensie in het hele land nodig.

 

HET BESTE MATERIAAL

De Belgische Defensie heeft een grote reputatie op taken het vlak van onze luchtcomponent, ontmijning en speciale eenheden. Maar we moeten ook onder ogen durven zien dat we de laatste decennia te veel hebben afgestoten. Het opnieuw uitbouwen van ontbrekende capaciteiten is dus belangrijk om opnieuw het verschil uit te kunnen maken, tussen en met onze bondgenoten. De analyse van de expertengroep moet daarbij worden meegenomen bij de update van de Strategische Visie die moet resulteren in de noodzakelijke inhaalbeweging die ook onze bondgenoten van ons verwachten.

Samenwerkingsprogramma’s voor de aankoop van systemen en technologieën met bondgenoten moeten worden voortgezet en uitgebreid. We moeten daarbij ook oog hebben voor de betrokkenheid van onze Belgische bedrijven in de defensie-industrie.

 

TRAINEN VOOR OPERATIES

Na ruim zes jaar kwam in september 2021 een einde aan operatie Vigilant Guardian, waarbij militairen onze straten bewaakten naar aanleiding van de terreurdreiging. Er moet een juridisch kader komen voor onze militairen, mochten ze ooit opnieuw in een binnenlandse operatie worden ontplooid. Uiteraard kunnen militairen in eigen land worden ingezet voor gespecialiseerde ondersteuning of in uitzonderlijke situaties (hulp aan de natie), maar in eerste instantie moeten we onze militairen inzetten daar waarvoor ze zijn opgeleid: in buitenlandse operaties. Er moet ook een goede psychosociale omkadering komen voor militairen die in buitenlandse operaties zijn ingezet. Waar mogelijk (bewaking, catering, etc.) kan outsourcing een oplossing bieden om onze militairen bij hun kerntaken te houden.

 

SAMENWERKEN BINNEN EU EN NAVO

Onze wereld is instabieler geworden. Het Westen wordt geconfronteerd met nieuwe bedreigingen, zoals desinformatiecampagnes, cybercrime en cyberaanvallen. Samenwerken met onze EU- en NAVO-partners is dan ook fundamenteel.

België moet een goede bondgenoot blijven van de NAVO en naar de 2 procent BBP-norm blijven toegroeien. De EU moet een geopolitieke grootmacht worden die binnen de NAVO een eengemaakte Europese pijler vormt. Die steeds verdere samenwerking tussen buurlanden en integratie van wapensystemen en componenten is de manier hoe we een efficiënte en effectieve Europese defensie verwezenlijken.

 

RESPECT

De mannen en vrouwen van Defensie moeten opnieuw het respect krijgen dat ze verdienen. Zij zijn immers bereid om tot het uiterste te gaan, opdat onze burgers in veiligheid kunnen leven. Daarbij horen ook een deftige veteranenwerking en een dynamisch War Heritage Institute dat respectvol omgaat met militair erfgoed en tradities.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder