Sla navigatie over

Dewael: “Deze regering beloont wie werkt en werk geeft.”

De regering bereikte afgelopen weekend een akkoord over de begroting voor 2016 en de grote fiscale hervorming. Premier Michel stelde dit akkoord dinsdag voor in de Kamer tijdens zijn jaarlijkse State of the Union. Gisteren volgde een hele dag debatten.

Open Vld Kamerfractieleider Dewael: “Premier Michel herbevestigde het project van deze regering, en dat is het creëren van jobs. Hoe meer mensen aan de slag, hoe beter voor onze economie, de koopkracht én de sociale zekerheid. Om deze jobcreatie te stimuleren zetten we in op lagere lasten voor wie werk geeft én lagere lasten voor wie werkt. Die ambitie blijkt overduidelijk uit het akkoord over de begroting en fiscale hervorming.”

2016: grandcru-jaar voor de Belgische economie

Dewael omschreef 2016 als een grandcru-jaar voor de Belgische economie: “We pompen volgend jaar 4,5 miljard zuurstof in de economie. Zo verlagen we de lasten voor bedrijven door de patronale bijdragen te verlagen van 33 naar 25% en voeren we een lineaire lastenverlaging door. Ook de indexsprong zal haar vruchten afwerpen voor de competitiviteit, terwijl we de effecten op het loon compenseren met extra cash voor de werknemers. Eind volgend jaar zal de loonhandicap ten opzichte van 1996 volledig zijn weggewerkt!”

Ook de mensen die werken zullen profiteren van deze fiscale hervorming. “Begin 2015 verhoogden we al de forfaitaire beroepskostenaftrek, waardoor iedereen netto meer verdient. Volgend jaar zullen we ook de 30%-schijf in de personenbelasting afschaffen. Daardoor gaat iedereen die werkt er op vooruit. Tegen het eind van de legislatuur zal het pakket van koopkrachtmaatregelen betekenen dat de laagste lonen maar liefst 146 euro netto per maand meer zullen verdienen. Dat is een hele 14e maand extra, én kerstcadeaus onder de boom. We vergroten dus de kloof tussen niet-werken en werken, en belonen daarbij het laatste. Ook de hoogste lonen zullen profiteren, met 76 euro per maand extra”, legt Dewael uit.

Bijzondere aandacht voor KMO’s en zelfstandigen

“De kleine zelfstandigen en KMO’s zijn de ruggengraat van onze economie. We besteden dan ook bijzondere aandacht aan hen”, vervolgde de fractieleider. Concreet zullen de sociale bijdragen op hun loon verlaagd worden van 22 naar 20,5%. Zodoende vergroot de regering tastbaar de koopkracht van de zelfstandigen. “Daarnaast komt er een vrijstelling van sociale lasten op de eerste werknemer die een KMO aanwerft. Noem die werknemer gerust de ‘gouden werknemer’. De regering breidt ook de lastenverlaging uit voor de 2e tot de 6e aanwerving.

Dewael besloot: “Deze regering maakt ons klein land en haar open economie opnieuw competitief door de lastenverlagingen, hervormingen in de arbeidsmarkt, pensioenen... Nu de wereld- en Europese conjunctuur stilaan weer aantrekt, is ons land klaar om op de kar te springen van de groei en de jobcreatie. Daar worden we allemaal beter van.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder