Sla navigatie over

Dewael: “Europa moet zich meer dan ooit verenigen om uit deze crisis te geraken”

Op de laatste Europese top werd een vangnet voor werknemers, bedrijven en staten ter waarde van 540 miljard euro bekrachtigd om de economische coronacrisis te bestrijden. “Een goede zaak”, meent Kamervoorzitter Patrick Dewael. “Maar er is meer nodig. Lidstaten kunnen deze gezondheids- en economische crisis niet alleen te boven komen. We zullen op meer vlakken beter moeten samenwerken om onze kracht te herwinnen.”

Velen vroegen zich af waar Europa was in de corona-gezondheidscrisis. “Terwijl in Italië de ziekenhuizen uitpuilden, was men in het Nederland aan het debatteren of die spilzieke zuiderlingen wel nog centen verdienden. Dat was geen fraai beeld. Maar de Europese Unie heeft bijzonder weinig bevoegdheden op vlak van volksgezondheid. Dit is een eerste les die we uit de crisis moeten trekken. Er is een Europees kader nodig voor de voorbereiding, omgang en solidariteit in geval van een dergelijke epidemie”, zegt Patrick Dewael.

Op vlak van de economie heeft de EU wel een grotere rol gespeeld. “De Eurogroep kwam met een forse bazooka. Maar liefst 540 miljard euro wordt als vangnet gespannen voor werknemers, bedrijven en staten die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis.” Het gaat hier onder meer EU-begrotingsflexibiliteit, het flexibel en sneller kunnen inzetten van allerlei fondsen, acties van de ECB en de Europese Investeringsbank, een speciaal fonds voor de bescherming van de tewerkstelling,… Dewael: “Dit is een pakket maatregelen dat op zich vrij uitzonderlijk is in de geschiedenis van de EU, maar het dient vooral om de eerste schok op te vangen. Het is onvoldoende om het lange-termijnherstel te ondersteunen. Daar zullen ook herstelfondsen voor nodig zijn om sectoren en streken in Europa te ondersteunen.” De Europese Commissie kreeg van de Europese Raad de opdracht om zo’n fonds op te zetten.

Quantumsprong

Volgens Dewael moeten we de ongeziene gezondheids- en economische crisis nu aangrijpen om met Europa een quantumsprong vooruit te maken. “Het gevaarlijkste wat we nu kunnen doen, is ons allemaal terugtrekken achter onze landsgrenzen. Teleurgesteld in de trage respons van de EU. In Italië is het vertrouwen in de EU al gekelderd en dat is levensgevaarlijk. Het is een illusie te denken dat we als lidstaten zo’n grote schokken alleen kunnen opvangen. We zijn op mekaar aangewezen in deze geglobaliseerde wereld. De EU moet van de crisis gebruik maken om net beter samen te werken op verschillende vlakken. Ik denk aan de economie en muntunie, digitalisering, het migratie- veiligheids en klimaatbeleid, … maar dus ook het gezondheidsbeleid. De grote Europese donorconferentie die 7,5 miljard euro opbracht voor de zoektocht naar een coronavaccin is een goed voorbeeld van Europees leiderschap. Alleen door méér samen te werken, kunnen we onze positie in de wereld versterken tegenover andere monolieten zoals China en de VS die meer en meer hun eigen koers varen. Als we als Europese landen niet samenwerken, dreigen we te verpieteren.”

Dewael roept de Belgische premier dan ook op om in de Europese Raad het voortouw te nemen om zoals vanouds te kiezen voor méér Europa, zeker nu het moeilijk gaat.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder