Sla navigatie over

Dewael: “Fiscale hervorming verhoogt koopkracht en verlaagt loonkost aanzienlijk”

Dewael loofde het goed en evenwichtig akkoord dat de regering vannacht bereikte. “De begroting voor 2015 is op koers, die van volgend jaar staat op de sporen en we bereiken een evenwicht in 2018. En dat doen we door structurele inspanningen. We houden opnieuw tegen het licht wat een overheid niet moet doen en wat wel, en hoe ze dat efficiënter kan doen. Een gezonde begroting blijft de hoeksteen van een groeiende economie.” De liberaal wees er tevens op dat het een bijzonder sterk en vertrouwenwekkend signaal is dat een regering in juli reeds een begroting voorlegt. “Waar is de tijd dat we in oktober naar het Schumanplein moesten pendelen om uitstel te vragen…”

 

Volgens de fractieleider draaide het debat over de fiscale hervorming voor Open Vld om één doelstelling: “Hoe verlagen we de brutoloonkost voor de werkgever, en verhogen we het nettoloon van de werknemer? Kortom, hoe zwengelen we de economische groei aan? Dat was de filosofie achter de eerste fiscale hervorming van 3 miljard euro van deze regering, en die filosofie volgde de regering opnieuw bij de tweede hervorming. We verschuiven 7 miljard euro, zonder de koopkracht te raken. Integendeel: lage en middeninkomens zullen 100 euro per maand netto meer overhouden, én we keren de welvaartsenveloppe volledig uit. Bovendien werkt deze regering de loonkosthandicap ten opzichte van 1996 volledig weg door de patronale bijdragen met 8% te verlagen tot 25%.”

 

De middelen voor deze hervorming komen volgens Dewael uit een verdedigbare en evenwichtige belastingverschuiving naar ongezonde consumptie, ecofiscaliteit en speculatie. Daarmee volgt de regering de aanbevelingen van Europa, het IMF en de OESO.

 

Dewael besloot: “Mensen die werken, mensen die werk geven, de economie maar ook de federale regering komen hier versterkt uit. Premier Michel, uw begroting is op koers, de fiscale hervorming in uitvoering, net zoals die van de spoorwegen, het leger en justitie. Doe zo verder, u heeft de volle steun van onze fractie!”

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder