Sla navigatie over

Dewael: “Geen uitstel van Brexit zonder duidelijk plan”

De Brexit nadert met rasse schreden. Gisteren werd in het Britse Lagerhuis vooral duidelijk wat de Britten niet willen: ze willen niet de deal die May heeft gesloten en ze willen ook geen no-deal. “Dat is trouwens het fundamentele probleem in deze kwestie: het is de laatste twee jaar nooit écht duidelijk geweest wat de Britse regering nu net wou. Veel verder dan ‘Brexit means Brexit’ kwam men niet. Over vijftien dagen is het zo ver. Duidelijkheid is nodig”, stelt liberaal fractieleider Patrick Dewael.

 Vanavond gaan de Britse parlementsleden stemmen over een mogelijk uitstel van de Brexit-deadline. Wat dat uitstel dan inhoudt, is tot op heden niet duidelijk. “Er ligt momenteel geen enkele Brexit-optie op tafel waar een meerderheid van Britse parlementsleden achter staat. Van het beloofde ‘taking back control’ is niet veel te merken. De situatie is eerder ‘out of control’”, stelt Dewael.

De fractieleider kaart in het vragenuurtje de pertinente kwestie aan: “Welke termijn van uitstel wensen zij om wat precies te doen? Men blijft in cirkels draaien”. Volgende week komen de EU-leiders samen in Brussel om een beslissing te nemen over de vraag tot uitstel. “Ik wil dan ook vragen aan de premier om ervoor te zorgen dat de 27 landen een eenduidig signaal geven. Het zou al te absurd zijn om Europese verkiezingen met de Britten erbij te gaan organiseren”, stelt Dewael.

Worstcasescenario

Daarnaast wijst Dewael erop dat de regering maatregelen moet nemen die ons land voorbereiden op een worstcasescenario. “Als we kijken naar de files die zich momenteel al vormen op onze kustwegen door een staking van de Franse douaniers, zien we die gevolgen nu al duidelijk. De premier heeft benadrukt dat er permanent wordt overlegd met de deelstaten en dat zij de situatie dag na dag opvolgen. Dat is ook nodig, want een no-deal kan ernstige gevolgen hebben”, zegt Dewael. De premier geeft aan dat er extra middelen worden vrijgemaakt voor onder andere de douanediensten, economische inspectie en het voedselagentschap. “Wìj hebben niet geopteerd voor een Brexit, dat deden de Britten zelf. Zij moeten nu zo snel als mogelijk duidelijkheid scheppen”, besluit Dewael.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder