Sla navigatie over

Dewael: “Goedkeuring EU voor CRM-mechanisme cruciaal”

De federale regering is, samen met netbeheerder Elia en energieregulator CREG, op dit moment volop bezig met de verdere uitwerking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Dat mechanisme moet ervoor zorgen dat de elektriciteitsbevoorrading in ons land gegarandeerd blijft na de kernuitstap in 2025. “Op 30 april (vandaag) dient de minister de instructie tot de organisatie van die veilingen geven en moet ze ook onder meer beslissingen nemen over het te veilen volume. Ze had over dit dossier onlangs ook een vergadering met Europees commissaris Vestager. Goedkeuring van Europa is cruciaal om de veilingen in het najaar te kunnen starten. De timing is krap: we moeten toch op korte termijn duidelijkheid krijgen van Europa”, aldus Patrick Dewael, voorzitter van de commissie Energie in de Kamer.

Parallel met de organisatie van de veilingen in ons land is ook de Europese Commissie nog steeds bezig met haar diepgaand onderzoek betreffende het Belgische CRM-dossier. Op donderdag 23 april had minister van Energie Van der Straeten een onderhoud had met Europees Commissaris Vestager over de laatste stand-van-zaken. “Ik verneem dat het gesprek erg constructief was. Een goede zaak, want voor het CRM-dossier is het werken met een strak tijdsschema”, aldus Dewael. De Europese Commissie wees erop dat er geen onnodig volume dient geveild te worden. “Dat is logisch. We moeten oversubsidiëring te allen tijde vermijden”, merkt Dewael op.

Met de instructie tot de organisatie van veilingen gaat het CRM nu een nieuwe fase in, waarbij nog heel wat staat te gebeuren alvorens de effectieve veilingen in oktober dit jaar. “Die veiling is zeer belangrijk om de energiebevoorrading in ons land te verzekeren. Een tijdige formele beslissing vanuit Europa is cruciaal, want zij controleren de verenigbaarheid van het mechanisme met de Europese regels rond staatssteun. De timing is krap dus we moeten dit goed blijven monitoren”, besluit Dewael.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder