Sla navigatie over

Dewael: “Groen licht voor ontwrichte zones”

In het najaar van 2013 sloot de federale regering een competitiviteitspact met Vlaanderen om de economie te stimuleren en concurrentiekracht te verbeteren. Patrick Dewael stelde voor om het concept van de vroegere reconversiezones op te nemen in dat pact. “In die zones worden investeringen en aanwervingen fiscaal en parafiscaal interessant gemaakt. Zo trek je nieuwe bedrijven aan, en stimuleer je bestaande ondernemingen om te investeren. Dat is net wat bijvoorbeeld Limburg nodig heeft, een provincie die bijzonder hard getroffen is door de crisis.”

De federale regering nam op aandringen van de liberale fractieleider het concept van de ontwrichte zones op in het competitiviteitspact. “Bedrijven in zo’n zone die mensen aanwerven, krijgen 25% korting op hun bedrijfsvoorheffing. Samen met de Vlaamse investeringssteun, verkleint deze maatregel de loonhandicap met maar liefst 5,1%. Zo maken we die getroffen zones bijzonder aantrekkelijk voor investeerders”, zegt Dewael.

Deze week keurde de Kamercommissie Financiën het competitiviteitspact goed. Aanleiding voor Dewael om de minister van Financiën te ondervragen over de komende stappen en inwerkingtreding van de ‘ontwrichte zones’. De minister liet weten dat deze maatregel voldoet aan alle EU-regels.  Alle koninklijke besluiten liggen klaar om de wet, eens ze is goedgekeurd in de voltallige Kamer, uit te voeren. Vlaanderen moet nu de zones zelf afbakenen. Het noodzakelijke samenwerkingsakkoord tussen de federale regering en Vlaanderen kan probleemloos ‘in lopende zaken’ worden afgesloten, nadat het parlement op 24 april wordt ontbonden.

Dewael reageerde opgetogen dat de maatregel de komende weken vlot kan worden uitgevoerd: “De ontwrichte zones kunnen Limburg er werkelijk bovenop helpen, omdat ze duurzame jobs creëren. De maatregel moet dus zo snel mogelijk in werking treden. Nu is het zaak om zowel in binnen- als buitenland Limburg te promoten als een regio waar het aantrekkelijk investeren is.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder