Sla navigatie over

Dewael: “Hoog tijd om kerntakendebat politie af te ronden”

Afgelopen maandag besliste het OCAD het dreigingsniveau voor terreur op niveau 3 te handhaven. Daardoor blijven onze veiligheidsdiensten in verhoogde staat van paraatheid. “Ons standpunt is bekend: de experts van het OCAD moeten dat dreigingsniveau onafhankelijk en zonder politieke inmenging kunnen bepalen. Maar aan dat niveau zijn wel gevolgen verbonden, en de politie moet in staat zijn die te dragen”, aldus Dewael.

 

Onder veiligheidsniveau 3 worden de politiecommissariaten extra beveiligd, draaien politiemensen meer overuren en weekenddiensten, moeten agenten steeds per twee patrouilleren enzovoort. “Daardoor komen meer alledaagse maar belangrijke politietaken onder druk te staan, zoals bijvoorbeeld alcoholcontroles. Maar het dagdagelijks functioneren van de politie moet ten alle tijden kunnen worden gegarandeerd, ook onder terreurniveau 3”, zegt de fractieleider.

 

Dewael ziet echter een opportuniteit: “Het aanhoudend verhoogde dreigingsniveau bewijst de noodzaak om het kerntakendebat van de politie in een stroomversnelling te brengen. Never waste a good crisis. Onze goed getrainde politiemensen zijn al te vaak bezig met oneigenlijke taken en opdrachten die niets te maken hebben met politiewerk.” Het Kamerlid verwijst onder meer naar het begeleiden van gevangenen naar de rechtbank en het vervullen van administratieve verplichtingen.

 

Dewael vraagt daarom aan minister van Binnenlandse Zaken Jambon om dat kerntakendebat, dat reeds in 2006 en 2012 in de Kamer werd gevoerd, opnieuw aan te trekken, zoals ook het regeerakkoord voorschrijft. “Het spreekt voor zich dat het parlement nauw moet betrokken worden bij dit debat.” Open Vld diende reeds een wetsvoorstel in dat fungeert als discussie tekst voor het kerntakendebat waarbij ze een reeks taken uitbesteden aan de private sector.

 

Minister Jambon antwoordt dat er onder dreigingsniveau 3 bepaalde politietaken zijn die ten allen tijden moeten worden verzekerd. De politiezones kregen hierover instructies. Hij heeft de ambitie om het kerntakendebat ook op korte termijn af te ronden. Eind februari heeft hij zijn rapport klaar. Daarover zal hij consulteren met de sociale partners, de VVSG, en uiteraard ook de Kamer. Daarna legt hij een voorstel voor aan de regering.

 

“Het is geruststellend dat u garandeert dat de politie alle cruciale veiligheids- en basisopdrachten blijft uitvoeren, ook onder dit dreigingsniveau”, repliceert Dewael. “Ons land beschikt over het hoogste aantal politieagenten per inwoner. Dan moet het na een reorganisatie en kerntakendebat mogelijk zijn om deze agenten efficiënt in te zetten zodat we én met het dreigingsniveau kunnen omgaan, én tegelijkertijd de basispolitietaken kunnen uitvoeren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder