Sla navigatie over

Dewael: “Niet de regering maar vakbonden hebben legitimiteitsprobleem”

De cipiersstaking duurt nu reeds vijf weken, de wilde staking op het spoor ging haar achtste dag in. Volgens Patrick Dewael schort er iets aan het sociaal overleg. “Dat is bedoeld om afspraken te maken, maar we zien dat deze niet worden nagekomen. De syndicale onderhandelaars worden steeds teruggefloten door hun achterban. Dan heeft de vakbond een legitimiteitsprobleem, en niet de regering zoals ze graag beweren. Elke week kan u mijnheer de premier in dit parlement immers terugvallen op een brede meerderheid.”

 

De liberale fractieleider hekelde de halsstarrige houding van de Waalse overheidsvakbonden. “Zij willen naar eigen zeggen staken tot de val van de regering. Dat heeft een naam, dit is een politieke staking!”

 

Dewael merkte op dat de fractieleiders van sp.a en PS een brief hebben geschreven naar hun overheidsvakbond met de oproep om wat te bedaren. “Maar wie heeft de geest uit de fles gelaten? Vanaf dag één hebben ze zich bediend van de syndicale acties om hun oppositie te kruiden. Nu het uit de hand loopt met sabotages van het spoor en het kort en klein slagen van een kabinet, nu het degoutant wordt op de markt van Mons met de symbolische opknoping van premier Michel, haasten jullie zich om hier afstand van te nemen!” Volgens Dewael hebben de socialistische partijen zelf het bedje gespreid van extreem-links en dit door hun eigen beleid af te vallen en mee te stappen in het hevige protest tegen noodzakelijke hervormingen. “Mijnheer Di Rupo, het predicaat staatsman is helaas niet aan u besteedt.”

 

Dewael riep de premier op om door te zetten met de hervormingen. “Die werpen hun vruchten af: de werkloosheid daalt, het jobaanbod groeit, net zoals de koopkracht. De regering moet blijven praten met de sociale partners, maar mag niet plooien. Zeker niet als het gaat over dossiers zoals nu bij de NMBS waar het personeel recup-dagen opbouwt tijdens het verlof. Dat is niet langer uit te leggen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder