Sla navigatie over

Dewael: “Op onze verlichte principes valt niets af te dingen”

Herbekijk hier de tussenkomst van Patrick Dewael in de Kamer: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/villapolitica/2.38198?video=1.2284134

Afgelopen week woedde een debat over discriminatie van bepaalde groepen in onze samenleving. Patrick Dewael zette in de Kamer de puntjes op de i. “Wie mij persoonlijk kent, weet wat ik denk over racisme en xenofobie. Mijn partij gaat uit van het geloof in het individu, en wij verzetten ons tegen elk groepsdenken en stigmatisering. De geschiedenis is een hulpmiddel om ons blijvend te herinneren tot wat die kunnen leiden.”

Voorts verwees Dewael naar de waarden van de verlichting. “Onze voorouders hebben gestreden voor fundamentele principes en vrijheden, zoals de scheiding van Kerk en staat, de gelijkheid van man en vrouw, democratie, zelfbeschikking. Ik stel me de vraag of we in onze invulling van het begrip tolerantie hier niet te laks mee zijn omgesprongen. We moeten duidelijk maken aan iedereen die deel wil uitmaken van onze samenleving, dat over die principes niet valt te onderhandelen, dat er niet op af te dingen is, dat je die basisregels moet onderschrijven.”

De fractieleider juicht het toe dat het debat over integratie, discriminatie en racisme wordt gevoerd. “Het is een realiteit waarover we hier in het parlement tegensprekelijk moeten debatteren om tot oplossingen te komen. Het is normaal dat partijen, voorzitters en parlementsleden hierover van mening verschillen. Maar een regering en al haar leden, moeten hierboven staan. Hun opdracht is duidelijk: zij moeten het regeerakkoord uitvoeren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder