Sla navigatie over

Dewael opent debat over fundamentele grondwaarden in commissie Grondwet

Volgens Patrick Dewael is 2015 “op verschillende manieren een kantelmoment geweest voor de bewustwording dat onze maatschappij nood heeft aan een diepgaand debat over wat ons bindt in dit land: over waar onze rechten en vrijheden op gebaseerd zijn, over de rol van de democratie, over de rechtsstaat.” Hij verwijst daarbij naar de terreuraanslagen en de asiel- en migratiecrisis.

 

“De nieuwkomers brachten niet alleen hun talenten mee, maar ook hun eigen identiteit en gewoonten. We juichen diversiteit toe, maar we moeten ons wel allemaal scharen achter onze universele waarden. De gelijkheid tussen man en vrouw, scheiding tussen geloof en staat, vrijheid van meningsuiting, tolerantie en respect voor de ander.”

 

Volgens Patrick Dewael zijn deze principes wel in de grondwet vervat, met uitzondering van de scheiding van geloof en staat. “Nochtans is dit principe van groot belang. We zijn geconfronteerd met talloze incidenten waarbij vanuit een bepaalde religieuze overtuiging praktijken en opvattingen werden verdedigd die ingaan tegen de Verlichtingswaarden waar we prat op gaan. Denk bijvoorbeeld aan de vraag om gescheiden uren voor mannen en vrouwen in openbare zwembaden. We moeten iedereen duidelijk maken dat deze spelregels en krijtlijnen fundamenteel zijn in onze samenleving. We mogen dus ook niet aarzelen deze expliciet te benoemen in onze meeste fundamentele wet, de grondwet.”

 

Daarom stelt de fractieleider nu voor om in de commissie Grondwet een reeks hoorzittingen te houden en adviezen van experts in te winnen. Deze kunnen uitmonden in het expliciteren van onze waarden in de grondwet. “Maar het feit dat we dit debat voeren is op zich al een belangrijk politiek signaal. Onze grondwaarden zijn voor ons zo vanzelfsprekend dat we ze niet altijd met even veel vuur of expliciet verdedigen. We moeten dat wél doen. Dit debat kan daartoe bijdragen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder