Sla navigatie over

Dewael: “Plan-Tusk belangrijke stap naar gecontroleerd Europees migratiebeleid”

De migratiestromen houden Europa nu al drie jaar in de ban. Europa is solidair en vangt oorlogsvluchtelingen op zoals de Conventie van Genève voorschrijft. Maar al jaren wordt gepoogd deze migratiestroom beter te controleren. Daarom werden de buitengrenzen beter gecontroleerd, werd opvang in de regio ondersteund, werden er hotspots in Griekenland geïnstalleerd en werd er een afspraak met Turkije gemaakt. Over een spreidingsplan of een hervorming van de Dublin-regels werd echter nooit een sluitend akkoord bereikt.

Fractieleider Patrick Dewael: “Het is nochtans cruciaal dat Europa een stevigere greep krijgt op de migratiestromen. Zoniet zal het draagvlak bij de bevolking voor solidariteit met vluchtelingen verder slinken. Zoniet, krijgt populistisch rechts nog meer wind in de zeilen. We staan nu op een kruispunt en de geesten rijpen voor een grondigere oplossing, zeker nu dat Italië nog weigert migrantenschepen te ontvangen in haar havens.”

Dewael schuift vier belangrijke oplossingen naar voren, die op de Europese top van volgende week besproken moeten worden en die ook grotendeels terug te vinden zijn in de ontwerpconclusies van Europees president Tusk. “Ten eerste moeten we onze buitengrenzen nog beter afdwingen met een sterk grensagentschap Frontex. Ten tweede pleit ik al lang voor Europese migratiecentra onder VN vlag in veilige derde landen aan de rand van Europa. Hier moeten we oorlogsvluchtelingen scheiden van economische migranten. De oorlogsvluchtelingen kunnen bescherming aanvragen in die derde landen, na toetsing aan de Conventie van Genève. Kwetsbare profielen kunnen in aanmerking komen voor hervestiging naar Europa.”

Voor Dewael is het cruciaal dat die Conventie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden gerespecteerd. “Sommigen willen buiten die Conventie treden en asielrecht conditioneel maken. Dat zullen we niet aanvaarden. Bovendien moet je die Conventie dan heronderhandelen met 145 landen, wat haast onmogelijk is en veel tijd zou kosten. We moeten nu handelen.”

Ten derde is een afdwingbaar spreidingsplan nodig om die hervestigde vluchtelingen op te vangen binnen de EU. “Als de Oost-Europese lidstaten medewerking blijven weigeren, moeten we kunnen knippen in hun Europese subsidies. Tot slot hebben we een werkend blue-card systeem nodig voor een vraaggestuurde economische migratie.”

Dewael vraagt de regering om Tusk zijn plan te steunen, gezien het grotendeels in de voorgestelde liberale richting gaat. Hij looft de rol die premier Michel achter de schermen speelde om tot een compromis te komen. “Dit kan een belangrijke stap vooruit betekenen. Het is inderdaad een sterk staaltje Realpolitik, maar die is wel nodig. Ik hoor geen werkbaar alternatief van de linkse oppositie. Niets doen is geen optie, de grenzen open zetten evenmin.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder