Sla navigatie over

Dewael pleit voor Europees energiebeleid

Dewael begon zijn betoog met een verwijzing naar de toespraak van de Amerikaanse president in Brussel. “Obama had een duidelijke boodschap: de strijd voor vrijheid is nooit gestreden. Daarom was hij terecht bijzonder scherp in zijn veroordeling van de Russische acties op de Krim”, aldus de fractievoorzitter. “De Amerikaanse en Europese sancties zijn een gepaste en noodzakelijke reactie. Wij kunnen en mogen niet toelaten dat Rusland dat schiereiland zomaar annexeert. Maar we mogen niet blind zijn voor een mogelijke Russische tegenreactie. Europa is in zekere mate afhankelijk van Russische energie. Wat als Poetin de gaskraan dicht draait?”

Het liberale Kamerlid vroeg aan minister van Buitenlandse Zaken Reynders of ons land verscherpte sancties -waarop Obama reeds aanstuurde- binnen de EU zal steunen. Hij wilde ook weten hoe België en de EU anticiperen op een Russische reactie. “België mag dan slechts 4% van zijn gas uit Rusland halen, sommige Oost-Europese lidstaten zijn 100% afhankelijk. Pleit u voor een echt Europees energiebeleid dat die afhankelijkheid afzwakt en de bevoorrading verzekert?”, aldus Dewael. 

De minister antwoordde dat België bereid is nieuwe sancties te treffen op het moment dat Rusland opnieuw provoceert. “Sancties om druk te zetten en Rusland opnieuw tot dialoog en samenwerking te bewegen wel te verstaan.” Ook Reynders gaf te kennen voorstander te zijn van een Europees energiebeleid. “Op korte termijn zou er gas uit de VS kunnen ingevoerd worden in een noodsituatie. Maar intussen moeten we werk maken van een echte interne markt op vlak van energie en diversifiëren inzake energieleveranciers.”

Dewael reageerde in zijn repliek tevreden op dit antwoord. “Mijn fractie steunt verscherpte sancties, maar ze moeten meer zijn dan borstklopperij, en ook een duidelijk effect hebben en leiden tot dialoog. Daarnaast ben ik verheugd dat de regering wil inzetten op een gemeenschappelijk energiebeleid dat onze bevoorrading veilig stelt en onze onafhankelijkheid vergroot. De EU heeft nood aan zo’n politiek, los van geopolitieke spanningen, wanneer en waar ook in de wereld.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder