Sla navigatie over

Dewael pleit voor jaarlijkse evaluatie van democratie in EU-lidstaten

Polen dwaalt al 2 jaar af van het democratische pad. “De regering heeft zowat het hele grondwettelijk hof ontslaan. De nieuwe rechters hebben geen enkele macht meer om wetten tegen te houden. Dat zal ook niet nodig zijn, want het zijn de beste vriendjes van de regering”, zegt Dewael.

 

Het is duidelijk dat de scheiding der machten en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in gevaar zijn. Nochtans zijn dat basisprincipes van een gezonde democratie en de EU. Dewael: “De EU heeft Polen daar meermaals op gewezen en voor gewaarschuwd. Maar Polen zet door. Het is niet meer dan normaal dat de Commissie nu haar tanden toont en artikel 7 activeert.” Polen dreigt EU-geld en zelfs stemrecht te verliezen.

 

“Sommigen vinden dat de EU hypocriet is. Ze treedt op tegen Polen, maar niet tegen Hongarije of Spanje. Maar daar is een goede reden voor. De EU beschikt énkel en alleen over de nucleaire optie, artikel 7. Die zet je niet zo maar in.” Daarvoor moet de rechtsstaat ernstig onder druk staan.

 

Daarom stelt Dewael voor om de gereedschapskoffer van de EU uit te breiden, zodat ook kleinere aantastingen kunnen worden aangekaart. “Een panel van onafhankelijke experts moet elk jaar elke lidstaat doorlichten op de fundamenten van de Europese Unie.

Het respect voor mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. We doen dat al met onze begrotingen, waarom niet met onze democratie?”

 

Dit voorstel heeft volgens de fractieleider 2 voordelen: “Het neemt de controverse over het ontbreken van kritiek of een buitenproportioneel optreden weg. Ten tweede kan er sneller worden geschakeld en vermijden we spattende etterbuilen.”

 

Ook Buitenlandminister Reynders en bij uitbreiding alle Europese liberalen zijn voorstander van deze nieuwe procedure. “We zijn een Europa van waarden, dan moeten we er ook op toezien dat we die zelf naleven.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder