Sla navigatie over

Dewael pleit voor meer Realpolitik in Europees migratiebeleid

Deze week vond een Europese Ministerraad plaats waar staatssecretaris Francken opperde om artikel 3 van het EVRM –het niet terugsturen van migranten naar landen waar risico op foltering is- te omzeilen. Dat was niet het officieel standpunt van de regering.

Fractieleider Dewael verwees tijdens het Kamerdebat naar de deontologie van een minister. “Regeringsleden spreken nooit in persoonlijke of partijnaam maar altijd namens de regering.” Hij vroeg de premier wat het Belgische standpunt was en of Francken dit verdedigde. “Alleszins sprak hij niet in mijn naam. Het EVRM moet gerespecteerd worden.” Premier Michel sloot zich daar eensluidend bij aan.

Ook de voorspelling over het einde van de EU viel niet in goede aarde bij Dewael. “Met verklaringen in de pers over het einde van de EU los je niets op. Alle Belgische regeringsleden moeten hun diplomatieke talenten gebruiken om aan de onderhandelingstafel tot een beter migratiebeleid te komen. Niet minder maar meer Europa is nodig.”

Concreet pleit Dewael voor een afdwingen van onze Europese buitengrenzen, het instellen van een solidariteitsmechanisme voor de verdeling van oorlogsvluchtelingen en ten derde het maken van afspraken met derde landen buiten de EU. “De Turkije-deal verdient geen schoonheidsprijs, maar hij werkt wel, ze is verdedigbaar. Er verdrinken minder mensen en de Balkanroute is minder populair. De EU moet meer Realpolitik durven voeren en nieuwe akkoorden onderzoeken. Het vestigen van Europese centra in derde landen onder toezicht van de VN is wat ons betreft een verdedigbare optie.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder