Sla navigatie over

Dewael: “Regering wil mensen activeren om sociale zekerheid te versterken”

De regering versterkte vorige week het akkoord van de sociale partners over de activering van toekomstige SWT’ers. Werknemers die na een herstructurering een werkloosheidsuitkering krijgen met een bedrijfstoeslag, zullen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt.

 

“Dit is een fundamenteel debat”, zei Patrick Dewael. “Hoe krijgen we meer mensen aan de slag? Hoe kunnen we ze wat langer laten werken, zodat we het draagvlak voor onze sociale zekerheid en de intergenerationele solidariteit versterken? In België werkt slecht 23% van de 60-plussers, in Zweden is dat 75%!” Dewael stelde dat de regering nu een omslag moet maken en moet inzetten op activering.

 

Wanneer je mensen vraagt om werk te zoeken, moeten er uiteraard ook jobs voorhanden zijn. Dewael brak in dat kader een lans om de arbeidsmarkt te moderniseren. “Vandaag zijn onze loonvorming en arbeidsmarkt zo rigide, dat vele flexibele jobs gewoon niet kunnen worden gecreëerd. Nochtans zijn dat de jobs die werkbaar werk mogelijk maken. Jobs voor jongeren bijvoorbeeld die met een leertraject ervaring kunnen opsnuiven, of ouderen die het wat kalmer aan willen doen. Niet alleen het diploma is van belang, maar zeker ook de ervaring en competenties.”

 

De liberaal deed een oproep aan de sociale partners. “Je kan ouderen niet zomaar dumpen in de werkloosheid en de rekening doorschuiven naar de belastingbetaler. Stop met systemen in stand te houden die mensen betalen om thuis te zitten. Geef ze in de plaats daarvan goesting om te werken en een passende job. We moeten samen, politiek en sociale partners, werk maken van werkbaar werk voor iedereen.”

 

Dewael vroeg de premier om het akkoord van de regering onverkort uit te voeren en het overleg op te starten met de gewesten over de activering. “Dit parlement vertegenwoordigt de burger en het algemeen belang. Kamerleden die slechts akte willen nemen van een sociaal akkoord zoals een notaris, die kunnen hier beter ontslag nemen en kandideren voor de sociale verkiezingen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder