Sla navigatie over

Dewael: “Religieuze voorschriften hebben geen voorrang op arbeidsreglement”

De discussie over het dragen van zichtbare religieuze symbolen op de werkvloer is opnieuw actueel. Het standpunt van Open Vld inzake overheidspersoneel is duidelijk: “We kennen een scheiding van geloof en staat, ambtenaren moeten die neutraliteit respecteren en mogen dus geen uiterlijke tekenen dragen indien ze in contact komen met de burger.”

 

Bij privébedrijven kan dit anders liggen. “Die moeten niet neutraal zijn, maar ze mogen dit wel wensen”, aldus Dewael. Het Europees Hof van Justitie behandelt momenteel een zaak van een Belgische moslima die haar bedrijf aanklaagde omdat ze geen hoofddoek mocht dragen. Het niet-bindend advies van de advocaat-generaal luidt dat dit verbod tijdens de werkuren aanvaardbaar is indien dit verbod het gevolg is van een afspraak in de onderneming. “Dit is een redelijk standpunt, waar mijn partij achterstaat”, zei Dewael.

 

De FOD Werkgelegenheid stuurde vorige week een advocaat naar het Europees Hof om het tegenovergestelde standpunt te verdedigen. De FOD sloot zich aan bij het standpunt van overheidsinstelling UNIA, het voormalige centrum voor gelijke kansen, waartoe de moslima zich had gericht.

 

“Verontrustend”, omschreef Dewael deze gang van zaken. “Religieuze voorschriften kunnen geen voorrang hebben op het arbeidsreglement van een onderneming. Het feit dat de FOD op eigen houtje beslist om tussen te komen in een dergelijk gevoelig politiek dossier roept ernstige vragen op. Kunnen ambtenaren zo maar beslissen welk standpunt ons land inneemt in dergelijke fundamentele kwesties?”, vroeg Dewael aan Peeters. De fractieleider pleit voor een politieke validatie van standpunten in dergelijke dossiers.

 

Minister Peeters benadrukte dat dit een louter administratieve procedure betrof, maar erkende dat een politieke validatie wenselijk is. Hij zal de nodige stappen ondernemen.

 

In zijn repliek herhaalde Dewael het belang van een duidelijke Grondwet waarin al onze fundamentele principes sterk en helder zijn verankerd. “Ik heb in de commissie Grondwet een initiatief genomen om die waarden de plaats te geven in onze grondwet die ze verdienen. Zodat iedereen zou weten dat er op het vlak van scheiding geloof-staat, gelijkheid man-vrouw, vrijheid van meningsuiting niets valt af te dingen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder