Sla navigatie over

Dewael: “Resultaat buitenlandse missies primeert op wie lintjes knipt”

Afgelopen week trok premier Charles Michel met vicepremier Kris Peeters op buitenlandse missie naar Japan. Deze missie was diplomatiek, politiek en economisch van aard. In het Vlaams parlement werd er gesteld dat de federale regering haar bevoegdheden te buiten ging, gezien buitenlandse handel de gewesten toekomt.

 

Kamerfractieleider Patrick Dewael had vanmiddag in de Kamer weinig begrip voor deze communautaire koortsopstoot. “We leven in een complex land met een ingewikkelde bevoegdheidsstructuur. Mijn partij is voorstander van samenwerkingsfederalisme, waarbij alle entiteiten mekaars bevoegdheden respecteren en hun eigen bevoegdheden kunnen uitoefenen, om gezamenlijk tot een beter resultaat te komen.”

 

Hij wilde van de regering weten of ze de bevoegdheden respecteerde en de gewesten betrok bij de handelsgerelateerde activiteiten in Japan. “Maar veel belangrijker dan wie op de eerste rij stond bij het knippen van de lintjes, zijn de resultaten van de missie. Welke investeringen kon ons land beklinken? Hoeveel jobs leveren die op? Daar draait het om. De Japanners zijn overigens niet geïnteresseerd in hoe wij onze zaken intern regelen”, klonk het nog.

 

Minister Peeters stelde dat de reis op de eerste plaats bilateraal diplomatiek van aard was. Ze werd grondig voorbereid door de verbindingscel buitenlandse investeringen, die wordt voorgezeten door Flanders Investment & Trade. Het is dus niet correct te stellen dat de gewesten niet werden betrokken, integendeel. Bovendien kwamen ook veel economische aangelegenheden aan bod die onder de federale bevoegdheden vallen, zoals de loonkosten in ons land. Peeters benadrukte het belang van de missie: belangrijke Japanse investeringen in ons land werden bevestigd.

 

In zijn repliek herhaalde Dewael zijn pleidooi om de regionale en federale krachten te bundelen in het belang van onze economie en ons land. “Het getuigt van een voortschrijdend inzicht dat ook u minister Peeters nu deze mening deelt. Het maakt per slot van rekening niet uit of de kat wit of zwart is, als ze maar muizen vangt!”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder