Sla navigatie over

Dewael roept op tot internationale samenwerking om migratie beter te controleren

Illegale migratie is een probleem dat vele burgers zorgen baart. Open Vld fractieleider Patrick Dewael: “Ofwel poken we die angst op zoals populisten, ofwel lossen we de problemen op door binnen Europa en internationaal samen te werken. Wij kiezen voor het tweede. Daarom steunen wij het VN-migratiecompact.”

De afgelopen weken is er veel debat over het VN-migratiecompact dat in december wordt bezegeld in Marrakech. Twee jaar lang hebben meer dan honderd landen onderhandeld over een gezamenlijke aanpak om migratie -legaal en illegaal- beter te controleren.

 

Patrick Dewael: “Dat is nodig, want vele mensen vragen zich af of we de migratiestromen wel onder controle hebben. Mensen zijn ongerust dat ons land zou worden overspoeld door illegalen. Ik heb daar begrip voor, want ons land en de EU staan voor een grote uitdaging. Die illegale migratie is een probleem.”

Volgens de fractieleider plaatst dat de politiek voor een keuze. “Ofwel gaan we die angst van de mensen een ophitsen om er politiek munt uit te slaan. Ofwel gaan we dit probleem oplossen binnen Europa en op internationaal niveau. Kiezen we de kant van Orban, Kurz en Trump? Of werken we samen met Duitsland, Frankrijk, Nederland, het VK én de landen van herkomst?”

Open Vld en de regering hebben de keuze voor samenwerking, voor oplossingen gemaakt. “Want wie zegt dat België deze enorme uitdaging alleen de baas kan, is ofwel naïef, ofwel ter kwader trouw.” De liberalen steunen dus het VN-migratiecompact. “Ook al worden er veel leugens over verspreid! Dit compact is geen tekst voor of tegen migratie. Dit is geen bindend verdrag. Het is wel een pleidooi voor samenwerking om migratie beter te controleren. Met een aanpak van de oorzaken van migratie. Met buitengrenzen aan Europa. Met de strijd tegen verfoeilijke mensensmokkel. Met een terugname van illegalen door herkomstlanden.”

Dewael vraagt de premier om –zoals reeds werd afgesproken- naar Marrakech af te zakken om de steun van België te bevestigen. “We moeten kiezen tegen populisme en voor realistische samenwerking.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder