Sla navigatie over

Dewael steunt migratiebeleid regering, maar hekelt communicatie van staatssecretaris

De federale regering baseert zich voor haar migratie- en asielbeleid op Europese en Belgische rechtsregels en het federale regeerakkoord. “Wie op de vlucht is voor oorlog of vervolging, kan hier asiel aanvragen en zal dat ook krijgen wanneer die daar recht op heeft. België komt al haar verplichtingen na. Maar wie is uitgeprocedeerd of weigert asiel aan te vragen, moet worden gerepatrieerd. Dat terugkeerbeleid is niet aangenaam, maar wel noodzakelijk”, zei Patrick Dewael. “Doen we dat niet, dan geven we het signaal dat je hier zo maar kan blijven, dan ontstaat er een tweede Calais.”

 

Uitwijzen kan enkel wanneer de persoon in kwestie is geïdentificeerd en vaak is daar de hulp van het land van oorsprong voor nodig. Ook het artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens moet gerespecteerd worden. “Dit wil zeggen dat er geen kans is op foltering en dergelijke meer. Andere Europese landen repatriëren ook naar Soedan. Ik wil pleiten voor een uniforme Europese toetsing van dat artikel 3”, aldus de gewezen minister van Binnenlandse Zaken.

 

Dewael steunde dus uitdrukkelijk het regeringsbeleid, maar was tegelijkertijd kritisch voor de communicatiestijl van de staatssecretaris. “De stijl van Francken is niet de onze. Zo praat je niet voor de camera’s over een regeringsleider. Ik vraag me ook af waarom hij bij elke repatriëring van een andersgekleurde medemens lichtjes euforisch moet communiceren. Waarom hij op de foto gaat met de ambassadeur van een dictator. Dat brengt niéts bij aan ons asielbeleid. Sterker nog, het staat er haaks op. Want het aantal erkenningen van vluchtelingen en toekenningen van humanitaire visa is nooit zo hoog geweest.”

 

Dewael besloot met de vraag “hoe ver je kan gaan in het nastreven van extreem-rechtse stemmen, zonder zelf af te wijken van het pad van de democratie.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder