Sla navigatie over

Dewael: “Stop de wapenexport – en licenties naar het conflictgebied”

Al dagenlang laait het geweld tussen Israël en de Palestijnse gebieden op.  De aanvallen tussen Gaza en Israël gaan door. “Het geweld tussen beiden is het resultaat van een falen van de internationale inspanningen om dit conflict op te lossen. Burgers komen om, kinderen zijn doelwitten en de gebouwen waar pers gehuisvest is worden aangevallen… Er moet onmiddellijk een staakt-het vuren komen”, stelt Patrick Dewael (Open Vld) in de Kamer. Hij ijvert ook voor een wapenexportstop naar het conflictgebied vanuit ons land.

Volgens Dewael staan in dit conflict 3 D’s centraal: “De-escalatie, dialoog en diplomatie. Daar moeten we op inzetten. Dialoog is de enige weg naar een oplossing. Niet de eenvoudige. We zitten in een vicieuze cirkel van haat en geweld, en die moet doorbroken worden”.

In de plenaire vergadering in de Kamer wijst hij op een aantal zaken die ons land kan doen in dit conflict: “Maak werk van die Europese routekaart met initiatieven en dwingende maatregelen om partijen opnieuw rond de tafel te brengen; werk op Europees en multilateraal niveau om tot de 2-statenoplossing te komen; maak werk van nieuwe Oslo-bis-akkoorden om het vredesproces opnieuw te activeren; verdiep en versterk het differentiatiebeleid; en maak werk van een humanitaire corridor”, aldus Dewael. “Ons land laat geen gelegenheid liggen om op te roepen tot de-escalatie en een einde aan de vijandelijkheden”, stelt minister van Buitenlandse Zaken Wilmès. Alle EU-lidstaten, behalve Hongarije, pleiten voor een staakt-het-vuren. Het doel is een tweestatenoplossing in lijn met de akkoord van 1967 en het internationaal humanitair recht.

“Vele fracties in dit halfrond roepen om het luidst in de pers, maar woorden volstaan niet. Weten jullie wat de echte bijdrage van België kan zijn? Stop de wapenexport naar het conflictgebied, schort de wapenlicenties op. Zorg ervoor dat geen enkel Belgisch wapen richting Israël en Hamas vertrekt. Dit is onze plicht om de onschuldige burgers en kinderen ginder te beschermen”, besluit Dewael. Wilmès geeft ook aan dat zij contact opneemt met de gewesten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder