Sla navigatie over

Dewael tevreden met groen licht voor vrijhandelsakkoord met Canada

De afgelopen dagen kon België het vrijhandelsakkoord tussen Canada en de Europese Unie, kortweg CETA, niet ondertekenen. Het Waalse en Brusselse parlement verzetten zich immers hardnekkig. Vandaag sloot de premier een intra-Belgisch compromis met de gewestregeringen waarbij het vrijhandelsakkoord werd verduidelijkt. België kan dus zijn handtekening plaatsen onder het akkoord. “De rede is teruggekeerd”, reageert Dewael. “Mijn liberale partij is uiteraard tevreden. We zijn voor vrijhandel, voor het vergroten van onze exportmarkten, voor groei en jobcreatie.” Hij wil wel lessen trekken uit deze episode.

Angst en desinformatie

Zo betreurde Dewael dat de oppositiepartijen zich plots afkeren van vrijhandel. “In een context van bedrijfssluitingen, digitalisering, globalisering keren ze zich plots tegen dit akkoord met Canada, nochtans het meest Europese land buiten de EU. Ze willen zich afschermen van de boze buitenwereld. Ze willen muren optrekken. Communisten kennen daar iets van. Het duurt decennia om die muren weer af te breken. De armste mensen leven in gesloten economieën. Wij hebben onze welvaart net te danken aan het vrijhandelsblok Europa.” Het is volgens Dewael de plicht van alle democratische partijen om die verdiensten van Europa te verdedigen en te versterken.

De fractieleider weerlegde voorts de kritiek dat dit CETA-akkoord ondemocratisch is. “Uiteraard is een democratisch debat nodig over verdragen. Uiteraard moeten we rekening houden met bezwaren van partijen, burgers en het middenveld. Maar mag ik vaststellen dat dit in het akkoord al was gebeurd? De desinformatie over chloorkippen en het arbitragemechanisme hebben het democratisch debat niét gediend. Dit verdrag is bovendien sinds 2009 in onderhandeling, premier Di Rupo keurde het mandaat goed, nooit hoorden we fundamentele bezwaren uit Wallonië. Vlak voor de ondertekening de hele EU gijzelen getuigde niet van politiek fatsoen.”

Vertrouwen in Europa

Volgens de liberale fractieleider moet ook de EU in eigen boezem kijken. Buitenlandse handel is eigenlijk een exclusieve Europese bevoegdheid. De lidstaten geven een mandaat, de Commissie onderhandelt een deal, het rechtstreeks verkozen Europees parlement en de 28 verkozen staats- en regeringsleiders keuren die goed. “Dat is democratisch. Maar Juncker maakte van CETA een gemengd verdrag waarover ook de lidstaten hun zeg moeten doen. De EU denkt in het vervolg beter twee keer na voor het zijn eigen bevoegdheden uitholt en de sleutels uit handen geeft. We moeten vertrouwen hebben in de democratische controle van het Europees parlement.”

Dewael concludeerde dat vrijhandel zal doorgaan, ook al trekt Europa zich terug. “Het is dus beter dat we zélf akkoorden blijven sluiten en zodoende onze hoge kwaliteitsstandaarden, milieuregels en bescherming van werknemers kunnen opleggen. Zo niet, zullen landen als China dat doen.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder