Sla navigatie over

Dewael & Van Biesen: “Hervormde vennootschapsbelasting moet niet alleen lager en eenvoudig zijn maar ook tewerkstelling stimuleren”

Patrick Dewael uitte zich namens zijn liberale fractie en partij groot voorstander om de vennootschapsbelasting te hervormen. “Het project van de regering is duidelijk: we zetten in op groei en jobs. Lastenverlagingen zijn ons instrument. Voor mensen die werken, om hun koopkracht te versterken. En ook voor mensen die werk geven, opdat bedrijven opnieuw kunnen concurreren, investeren, groeien en aanwerven. Elke maatregel bovenop de tax shift die in deze filosofie past, moeten we steunen. Hervormen is de enige manier om aan te knopen met meer groei, Nederland is een goed voorbeeld.”

De huidige vennootschapsbelasting is volgens de fractieleider met een tarief van 34% veel te hoog, te ingewikkeld, weinig transparant en vooral ook oneerlijk voor de KMO’s. “Omwille van dit hoge tarief zijn er allerlei uitzonderingen, aftrekposten en achterdeurtjes gecreëerd. Multinationals kunnen zich op deze fiscale spitstechnologie beroepen, maar onze KMO’s doorgaans niet. Dat moeten we rechtzetten door te evolueren naar een level playing field waarmee we in Europese context ook competitief zijn. België moet interessant zijn om te investeren voor zowel grote als kleinere ondernemingen.”

Fiscaal expert Luk Van Biesen lanceert daarom het voorstel om te werken aan een vennootschapsbelasting die een pak lager ligt dan de 34% van vandaag. Een aantal aftrekposten kunnen vervallen, maar zeker niet de notionele intrestaftrek. Deze aftrek wil Van Biesen niet alleen laten afhangen van het eigen vermogen, maar ook van de loonmassa. “Bedrijven die hun werknemers goed betalen of extra mensen aanwerven zullen daar dus voor beloond worden. Met de introductie van een tewerkstellingscomponent geven we een belangrijk signaal. De notionele intrestaftrek is geen fiscaal cadeau, maar een stimulans om het eigen vermogen te versterken en mensen aan te werven.”

Volgens Dewael moet er budgettaire ruimte zijn voor deze hervorming van de vennootschapsbelasting. “Als iedereen voor eigen deur keert, is de straat proper. De Open Vld-ministers houden zich alvast aan hun budget en afgesproken besparingen. Met een begroting op koers, moet de regering ruimte kunnen maken voor een hervorming van de vennootschapsbelasting, die op zich ook terugverdieneffecten zal ressorteren.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder