Sla navigatie over

Dewael verwelkomt proportionele antiterreurmaatregelen

De federale regering stelde vorige vrijdag 12 maatregelen voor om extremisme en radicalisme beter te bestrijden. Het gaat onder meer over het strafbaar stellen van het deelnemen aan een strijd in het buitenland, het beter begeleiden van geradicaliseerde gevangenen, het versterken van de analysecapaciteit van de Staatsveiligheid enzovoort.

 

“Het zijn maatregelen die onze bestaande machinerie zullen versterken. Maar laten we niet vergeten dat het huidige kader al goed functioneert. De acties in Verviers bewijzen dat”, aldus Patrick Dewael. Hij stelde wel dat we niet verder mogen besparen op de veiligheidsdiensten. “Ze zijn per slot van rekening onze levensverzekering. Bij die diensten is de limiet bereikt, zoals politiechef De Bolle ook al aangaf.”

 

De Kamerfractieleider zei dat de overheid nooit een absolute veiligheid kan garanderen. “Maar de overheden van dit land moeten wel de nodige maatregelen treffen om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Dat kan door alle democratische middelen en instrumenten zo efficiënt mogelijk in te zetten. België telt bijvoorbeeld het meeste aantal politieagenten per burger, en toch roepen we bijkomende hulp van het leger in. Dat kan tijdelijk en in uitzonderlijke omstandigheden maar mag nooit een permanente oplossing zijn. De politie moet het monopolie op ordehandhaving behouden.”

 

Hoewel de regeringsmaatregelen proportioneel zijn, waarschuwde Dewael toch voor een overdreven reactie. “Angst is een slechte raadgever. Alle maatregelen, ook toekomstige, moeten redelijk zijn, in verhouding tot de reële bedreiging. Onze vrijheden en rechten zoals privacy mogen we nooit verloochenen in de strijd tegen radicalisme. Dat is misschien verleidelijk wanneer je strijdt tegen mensen die normloos zijn. Maar door dat te doen, winnen de terroristen.”

 

De fractieleider vindt het ook geen goed idee dat de politiek het dreigingsniveau kan verhogen. “Dat moet het prerogatief blijven van het OCAD, na een weloverwogen en analyse van alle beschikbare inlichtingen. De politiek moet louter akte nemen van die neutrale beslissing.”

 

De liberaal stelde dat de strijd tegen terreur enkel door internationale samenwerking kan worden gewonnen. “80% van alle info die Interpol vergaart, komt van slechts 4 landen: België, Nederland, Duitsland en Australië. We kunnen dan wel een hoogtechnologische auto bouwen, maar als slechts enkele landen er brandstof in tanken, rijden we niet ver. We moeten dus goed samenwerken. Informatie bezitten volstaat niet, ze wordt pas iets waard als ze gedeeld wordt.” Dewael hoopt dan ook dat er snel een akkoord over de monitoring van passagiersgegevens wordt bereikt, desnoods via de Europese procedure van versterkte samenwerking tussen bepaalde lidstaten. Zo’n akkoord moet wel rekening houden met de privacy en proportionaliteit.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder