Sla navigatie over

Dewael: "We moeten Griekse crisis aangrijpen om te zorgen voor méér Europa"

Eerst en vooral zijn de hervormingen in Griekenland noodzakelijke economische hervormingen. Het gaat niet alleen om een belastingsverhoging, die hier en daar misschien aan de orde zal zijn. Het gaat er vooral om hoe Griekenland eindelijk de belastingen op een correcte manier zal kunnen innen. Het gaat om het afbouwen van monopolies en over het privatiseren van staatsbedrijven om ze efficiënter te maken. Verder moeten ook het cliëntelisme en de corruptie tegen gegaan worden. Het zijn allemaal hervormingen die noodzakelijk zijn om van de Griekse economie een competitieve economie te maken. Zodanig dat de plaats van Griekenland in de eurozone, ook een plaats is die op een geloofwaardige manier kan verdedigd worden.

Europees minister van Financiën

Crisissen zijn uitdagingen. We moeten dit momentum gebruiken om Europa te verdiepen. Er is een probleem met de democratische controle. We gaan dat niet oplossen door in alle lidstaten afzonderlijke stemmingen te organiseren. We moeten een Europese minister van Financiën in het leven roepen, die onder controle staat van het Europees Parlement. Een aantal hervormingen op het institutionele vlak moeten ertoe leiden dat er een grotere coherentie ontstaat in de eurozone. Bij de euro zat er een constructiefout van in het begin. Normaal doe je eerst economische hervormingen in alle betrokken lidstaten en kom je dan tot meer economische convergentie. Een voorbeeld is Amerika, waar men van een confederatie naar een federatie is gegaan. Men heeft een schatkist gemaakt en pas dan, als allerlaatste heeft men de munt ingevoerd. Wij hebben eerst de munt ingevoerd en pas nadien zullen we de lidstaten meer en beter op elkaar afstemmen. Dat is in de praktijk heel moeilijk gebleken.

Meer democratische legitimiteit en meer Europa

Men heeft aanpassingen doorgevoerd. Nu is het moment gekomen om in de Europese architectuur een aantal aanpassingen te doen zodanig dat er meer democratische legitimiteit is, maar ook dat we economische hervormingsprogramma’s op dezelfde manier zien doorgevoerd worden in alle betrokken lidstaten.

Waar zouden we vandaag staan met Europa zonder de euro? We spelen een heel belangrijke rol in de wereldeconomie. Als we zouden terugkeren naar de drachme, lire of de peseta, dan zou dat Europa enorm verzwakken, en de lidstaten in eerste instantie. Dus we moeten dit momentum aangrijpen om te zorgen voor méér Europa. Dat een project moet worden waar niet alleen bezuinigingen en besparingen aan de orde zijn, maar waar we ook investeren in de economie en zorgen voor slagkracht. Het plan Juncker moeten we versneld implementeren zodat de economie kan groeien. 

Het volledige interview kan u hier beluisteren (vanaf 02:14:20).

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder