Sla navigatie over

Dewael: “Wie weigert asiel aan te vragen, plaatst zich buiten Conventie van Genève”

Sinds maandag helpen Soedanese ambtenaren met het identificeren van mogelijke onderdanen die illegaal in ons land verblijven. Staatssecretaris Francken communiceerde hier fors over op de sociale media.

 

Kamerfractieleider Patrick Dewael wees op de asielprocedures die hier gelden in het kader van de Conventie van Genève en Europese verordeningen. “Wie hier asiel aanvraagt, heeft recht op een individuele procedure en beoordeling van deze vraag. Wie recht heeft op bescherming en opvang, krijgt die ook. Maar wie is uitgeprocedeerd of wie weigert asiel aan te vragen, moet worden gerepatrieerd. Dat is het sluitstuk van ons asiel- en migratiebeleid. Maar het is wel noodzakelijk. Wat baat het om individuele procedures af te handelen als iedereen ongeacht de uitkomst toch kan blijven? Dan is de conventie van Genève slechts een vodje papier.”

 

Een repatriëring is echter enkel mogelijk wanneer het land van herkomst je identificeert als een onderdaan. Daarvoor doet de dienst vreemdelingenzaken beroep op de medewerking van consulaten en ambassades. In bepaalde gevallen sluit ons land met herkomstlanden een overeenkomst om identificatieteams naar België te sturen. Dat gebeurde onlangs met Soedan. “Soms zijn er afspraken nodig met regimes die de toetsing met de democratie niet kunnen doorstaan. Maar dat is de realiteit. We hebben ook al identificatieteams ontvangen uit Congo, China, Senegal… Bovendien hebben ook Frankrijk en Italië recentelijk teams uit Soedan ontvangen.”, zei Dewael. “Deze mensen worden gescreend door de staatsveiligheid. Zelfs na de identificatie, behoudt de migrant het recht om een asielprocedure te starten. Hij of zij zal dan niet worden uitgezet, tenzij na de procedure blijkt dat er geen recht op asiel is.”

 

Niet provoceren en polariseren

Dewael stelde dus dat staatssecretaris Francken met deze identificatiemissie gedekt is door de regering en alle geldende nationale en internationale rechtsregels. “Maar als je zo’n delicate opdracht vervult, waarom dan nodeloos provoceren en polariseren? De stijl van Francken is de onze niet.”

 

Tegelijkertijd wees de fractieleider ook de jongerenafdeling van Ecolo terecht. “De foto van staatssecretaris Francken uitgedost als nazi-soldaat is afschuwelijk. Dat doe je niet. Zo banaliseer je de gruwelen van het nazi-regime. Dit is de grenzen van het fatsoen voorbij.”

 

Dewael besloot met een pleidooi voor sereniteit. “We voeren een humaan en rechtvaardig asielbeleid. Stop de polarisering aan beide kanten hierover.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder