Sla navigatie over

Dewael wil een Brusselse Metropolitane Politie onder gezag van gewest

Het debat over de fusie van de zes Brusselse politiezones is na de rellen in de hoofdstad opnieuw springlevend. Die fusie lijkt voor de hand te liggen. “Het valt moeilijk uit te leggen dat zes politiekorpsen naast mekaar functioneren in de Belgische en Europese hoofdstad. De uitdagingen zijn groot: het bestrijden van radicalisme en terrorisme, de honderden manifestaties die jaarlijks plaatsvinden, het samenleven in superdiverse buurten… Vandaag slaagt de politie er niet altijd in de veiligheid te garanderen. Dat is deels te wijten aan de organisatie”, aldus Patrick Dewael.

Eenvoudige fusie niet zaligmakend

Het liberale Kamerlid wijst er op dat een eenvoudige fusie van de zes zones per KB of vrijwillig niet zaligmakend is. “Dit zou de oprichting betekenen van een politiecollege met 19 burgemeesters. Het is maar de vraag of dit college slagkrachtig zou kunnen beslissen, het eengemaakt korps efficiënt aansturen, laat staan een coherent grootstedelijk veiligheidsbeleid uittekenen. Ik vrees een permanente, besluiteloze diplomatieke conferentie. Bovendien ontstaat er dan naast het gemeentelijke en gewestelijke niveau, nog een derde tussenniveau. Hoe gaan die niveaus samenwerken, want vergeet niet dat het gewestelijk niveau ook al veiligheidsbevoegdheden heeft?”

Brussels Metropolitaans Politiekorps

Daarom pleit Dewael voor een specifieke oplossing op maat van onze hoofdstad. “We moeten de bevoegdheid over openbare orde en veiligheid op het gewestniveau leggen. Ik pleit voor de fusie van de huidige zes politiezones tot één Brussels Metropolitaans Politiekorps onder leiding van één korpschef en onder de politieke eindverantwoordelijkheid van de Brusselse minister-president. Die laatste zal dus instaan voor het uittekenen van een coherent veiligheidsbeleid.”

De kiem hiervoor is trouwens al gelegd tijdens de zesde staatshervorming. Toen werd de dienst Brussel Preventie & Veiligheid opgericht op gewestniveau. Die staat nu al in voor de coördinatie tussen de zones. Het volstaat om in de wetten over de geïntegreerde politie van 1998 en die over de Brusselse Agglomeratie van 1971 met een gewone meerderheid in te schrijven dat die Agglomeratie –de facto onder bevoegdheid van het Brussels parlement- in de plaats kan treden van de huidige zes zones en dat de bestuursorganen zullen samenvallen. Dewael verwijst ook naar de brandweer. “Die is al jaren ééngemaakt op gewestniveau en functioneert goed.”

Rol burgemeesters en nabije zones

De 19 Brusselse gemeenten blijven een rol van betekenis spelen. “Zij zullen via de burgemeestersconferentie nauw betrokken blijven bij de uitvoering van het gewestelijk veiligheidsplan. Hun taken spitsten zich toe op het preventieve luik en de wijkwerking. Zo garanderen we de zogenaamde nabijheidspolitie. De rellen van vorige week hebben hebben de politie verrast, en dat leert ons dat er sowieso nog marge is voor verbetering op dat vlak.”

Het nieuwe Metropolitaans Politiekorps zal niet alleen nauw samenwerken met de Brusselse gemeenten. “Er zal ook overleg nodig zijn met het federale niveau gezien de rol die Brussel speelt. Er kunnen ook protocollen worden afgesloten met politiezones buiten Brussel om de grootstedelijke criminaliteit of het radicalisme te bestrijden. Denk bijvoorbeeld aan Vilvoorde. Ook met de zone Zaventem kan worden samengewerkt, gezien daar onze nationale luchthaven gevestigd is.”

Dewael besluit dat zijn voorstel een aantal voordelen combineert. “We maken een eengemaakt korps op gewestniveau. Er komt dus geen nieuw bestuursniveau bij. Dat korps zal efficiënt kunnen worden aangestuurd door één duidelijke verantwoordelijke in plaats van 19 burgemeesters. Er zal ook een coherent veiligheidsbeleid mogelijk zijn, in overleg met het federale en lokale niveau. Deze fusie zorgt tot slot voor een efficiëntere werking met grote schaalvoordelen om de grootstedelijke problematieken de baas te kunnen, zonder in te boeten op de wijkwerking.”

 
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder